Vindmøller larmer for meget

Fire vindmøller i Tommerup risikerer nu at blive standset af Fyns Amt, fordi de larmer for meget. Naboerne har klaget i månedsvis over larmen og vindmølleproducenten erkender at vindmøllerne ikke overholder støjgrænserne.

-

Fire vindmøller i Tommerup risikerer nu at blive standset af Fyns Amt, fordi de larmer for meget. Naboerne har klaget i månedsvis over larmen og vindmølleproducenten erkender at vindmøllerne ikke overholder støjgrænserne.

De fire vindmøller har siden december sidste år stået på Render Mark i Tommerup. Allerede i januar begyndte de første naboklager at strømme ind til Fyns Amt.

Møllerne har aldrig været igennem en støjmåling, der skal vise om møllerne overholder støjgrænsen på 45 db(A), og Fyns Amt har i juli sendt en varsling til ejerne om at tre af møllerne risikerer at blive standset.

Lovede rapport
Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg skal tage stilling til en eventuel standsning på torsdag. Producenten NEG-Micon har dog tidligere lovet at fremsende en rapport, der viser at problemerne er løst, inden udvalgets møde.

Men indtil videre har amtet hverken modtaget støjrapport eller dokumentation for en løsning på støjen fra vindmøllerne i Tommerup.