Danske marsvin dør i stort tal

Op i mod 10.000 marsvin lider hvert år druknedøden i fiskernes net.

Det er seniorforsker hos Danmarks Miljøundersøgelser der anslår at mellem 3.000 og 10.000 marsvin hvert år uforvarende havner i fiskernes net og drukner. Det gør Danmark til den største hvalfangernation i verden, skriver Politiken.
 
I Nordsøen er bestanden af marsvin faldet fra 288.000 til 231.000 dyr og det er en tilbagegang på 20 procent.

De mange marsvin der dør i fiskernes net betyder faktisk at Danmark overtræder internationale aftaler om bifangst af hvaler.

Se mere om problemstillingen i TV 2/FYN lørdag klokken 19.30.