Dybt bekymret bestyrelsesmedlem i Kerteminde Forsyning: - Agerer vi inden for lovens rammer?

Kritikken af Kerteminde Forsynings planer om at droppe Fjernvarme Fyn og erstatte det med egen varmeproduktion, kommer nu også fra et medlem af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning.

Kritikken af Hans Luunbjergs rolle som både bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning og som lokal producent af energi, kommer ikke bare fra politikere i Kerteminde.

Nu melder bestyrelsesmedlem i Kerteminde Forsyning Bettina Drefeld Eriksen sig blandt kritikerne af både beslutningen og Hans Luunbjergs dobbeltrolle i sagen.

Som TV 2 Fyn beskrev torsdag, har Kerteminde Forsyning fremskredne planer om at afbryde fjernvarmen fra Fjernvarme Fyn for i stedet at opbygge egen fjernvarmeproduktion fra decentrale kraftvarmeværker. 

Kritikere mener, at beslutningen kan bringe forsyningssikkerheden i fare og betyde væsentligt højere priser for fjernvarmekunderne. Beslutningen er truffet af bestyrelsen i Kerteminde Forsyning, og kommunen, som ejer forsyningsselskabet, er indtil videre kun blevet orienteret om sagen.

Beslutningerne om fjernvarmesagen i Kerteminde Forsyning har hidtil ikke været tilgængelig for offentligheden. Oftest bliver punkterne behandlet som lukkede punkter på bestyrelsesmøderne, hvor der hverken kommer referat eller oplysninger om, hvordan de seks bestyrelsesmedlemmer har stemt. Samtidig er det kun formanden, der må udtale sig om sagen.

Har ikke handlet retmæssigt

Kjerteminde Avis og TV 2 Fyn har fået aktindsigt i en såkaldt bekymringsskrivelse fra Bettina Drefeld Eriksen, der er medlem af Kerteminde Forsynings bestyrelse. Skrivelsen er sendt til Kerteminde Kommunes konstituerede kommunaldirektør Claus Lade og borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

Bettina Eriksen, der også er valgt ind i byrådet for Venstre, har indgående erfaring med energiområdet, da hun tidligere har været medlem af direktionen i energikoncernen Ewii.

Hun har set sig nødsaget til at sende sin skrivelse til ejeren af forsyningsselskabet, som er Kerteminde Kommune, fordi hun ikke må udtale sig offentligt på grund af sin tavshedspligt, som medlem af Kerteminde Forsynings bestyrelse.

I mailen skriver hun blandt andet:

- Jeg er klar over, at der er et armslængdeprincip imellem bestyrelse og ejer i forsyningsselskaber. Min bekymring er dog, at vi er gået langt udover dette, i et omfang der gør, at vi ikke har handlet retmæssigt. Jeg har derfor et ansvar som bestyrelsesmedlem, der i yderste konsekvens medfører, at jeg er delagtig i ulovlig handling, hvis jeg er stiltiende herom.

Inden for lovens rammer?

I brevet giver hun udtryk for sin dybe bekymring over Kerteminde Forsynings planer om at løsrive sig fra Fjernvarme Fyn, og etablere en selvstændig fjernvarmeproduktion i Kerteminde Kommune, og Hans Luunbjergs dobbeltrolle, som både bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning og som energiproducent.

- Når Kerteminde Forsyning vælger at gøre sig fri ad Fjernvarme Fyn og i stedet delvis selv at producere, samt få leveret fra lokale producenter, er det den største lokale producent, der har den udslagsgivende stemme i bestyrelseslokalet i Kerteminde Forsyning.

- Og i samme øjeblik at sådan en beslutning er cementeret, vil producentens aktivmasse/virksomhed stige voldsomt i værdi. Mit spørgsmål er derfor: agerer vi indenfor lovens rammer her?, skriver hun til kommunaldirektøren og borgmesteren.

TV 2 Fyn har interviewet Bettina Drefeld Eriksen om sagen, men da hun stadig er underlagt tavshedspligt, er det begrænset, hvad hun kan eller må kommentere i sagen.

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der foregår i bestyrelseslokalet.

Hvad er det, du tror, der kan skabe habilitet for formanden?

- Jamen det er jo, hvis man har særlige interesser i forhold til de punkter, der bliver gennemgået.

- Det er klart, at når der ligger et mandat, for det der fremadrettet kan blive ens største kunde, så synes jeg, at det er ret indlysende, at man bliver nødt til at spørge ind til habiliteten. I hvert fald i forbindelse med, at man drøfter så store beslutninger, som at løsrive sig fra Fjernvarme Fyn.

Og hvad er det du frygter?

- Det er, at det bliver flere tusinde kroner dyrere, end det er i dag.

- Det her det drejer sig for mig om, at jeg rigtig gerne vil have, at vi ikke kommer til at træffe en beslutning, der ikke kommer til koste byens borgere, institutioner og virksomheder for meget på deres varmeregning, siger hun.

Uretmæssig solcellepark?

Samtidig frygter hun, at bestyrelsen i Kerteminde Forsyning handler ulovligt, når de har godkendt en samlet investering til 300 millioner kroner - herunder en solcellepark i Munkebo - uden at kommunalbestyrelsen i Kerteminde har godkendt investeringen.

Det får i skrivelsen Bettina Drefeld Eriksen til at spørge:

- Ifølge ejerstrategien skal ejer godkende når Kerteminde Forsyning indgår i nye forsyningsarter, og for at drive solcellepark, skal man godkendes som elselskab. Mit spørgsmål er, om vi retmæssigt kan tage denne beslutning i bestyrelsen uden ejer har godkendt, spørger hun i sin mail.

I interviewet uddyber hun sin mail således:

- Ja, jeg tænker selvfølgelig på varmeforsyningsloven, at du skal vælge det billigste alternativ.

Og det er du ikke sikker på at en investering i en solcellepark er?

- Det er jeg ret sikker på, at det ikke er.

Hvorfor gør Kerteminde forsyning det så?

- Det kan jeg ikke udtale mig om.

Luunbjerg afviser

Formanden for Kerteminde Bestyrelse forstår ikke, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved hans habilitet.

- Selvom jeg har forståelse for mange ting, så jeg har svært ved at se, hvordan det skulle kunne blive et problem. Kerteminde Biogas leverer gas i gasrørene og Kerteminde Forsyning køber varmt vand. Det er to forskellige forsyningsarter, som jo ikke har noget med hinanden at gøre. Så det har jeg svært ved at se, hvad det skal have med hinanden at gøre, siger Hans Luunbjerg.

Men den forklaring tror Bettina Drefeld Eriksen ikke på.

Kan I få brug for biogas?

- Ja, selvfølgelig, du kan jo se at Fjernvarme Fyn arbejder med biogas, fordi det kan sikre driftsstabilitet i vinterperioder, svarer hun.

Strid om millioner

Ifølge byrådsmedlem Alex Haurand fra SF giver planen om at løsrive Kerteminde fra Fjernvarme Fyn dog mening både i forhold til klimaet og økonomien.

I et debatindlæg på Kjerteminde Avis forsvarer han planerne om at etablere et solcelleanlæg i Munkebo.

- Hvis Kerteminde Forsyning etablerer et sådan anlæg i Munkebo er det kendt teknologi og forsyningssikkerheden maksimal. Hertil kommer at CO2 udledningen vil være markant lavere og altså væsentlig grønnere end varmen fra Fynsværket.

- Men ikke alene er forsyningssikkerheden i top og løsningen mere grøn – det er også billigere. Økonomien i et eget grønt anlæg vil betyde en årlig besparelse for fjernvarmekunderne i Kerteminde kommune på 11-12 millioner kroner, skriver han.

Bestyrelsesmedlem Bettina Drefeld Eriksen mener ikke, at de beregninger fra bestyrelsen holder.

- Hans regnestykke er baseret på en elpris på 53 øre. Lige nu er prisen lidt over tre kroner. Hvis elprisen er 1,22 kroner går det i nul, siger hun.

Så du tror, det bliver en underskudsforretning?

- Jeg tror ikke, det giver underskud. Det er jeg sikker på. Det bliver et underskud på et større tocifret millionbeløb.

9. november holdt Hans Luunbjerg en nabohøring for at orientere naboerne om den store udvidelse af hans biogasanlæg. Her fortalte han også, at han i forbindelse med udvidelsen af sit biogasanlæg, har ansøgt om tilladelse til at bygge et såkaldt pyrolyse-anlæg, der kan omdanne affaldet fra biogasproduktionen til varme.