Lydoptagelse afslører dobbeltrolle: Luunbjerg vil sælge varme fra egen virksomhed til selskab, han er formand for

Formanden for Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg, har ansøgt om, at hans private firma kan levere varme til Kerteminde Forsyning, hvor han selv er formand. Det afslører et lydklip. Dobbeltrollen bliver kritiseret af politikere.

- Hvis det forholder sig som beskrevet, så skulle Hans Luunbjerg selvfølgelig have trukket sig.

Sådan siger Bo Sandberg, der er folketingskandidat for Venstre og formand for partiet i Kerteminde.

Bo Sandbergs er partikollega med Hans Luunbjerg. Han er formand for Kerteminde Forsyning, og som TV2 Fyn beskrev torsdag, har det kommunalt ejede selskab fremskredne planer om at afbryde samarbejdet med Fjernvarme Fyn for i stedet at etablere egen fjernvarmeforsyning i Kerteminde.

Hans Luunbjerg var borgmester i Kerteminde fra 2013 til 2017, og udover at være formand for Kerteminde Forsyning er Hans Luunbjerg også ejer af Kerteminde Biogas. Og netop nu behandler Kerteminde Kommune en lokalplan, der vil give Hans Luunbjerg tilladelse til at tredoble produktionen af biogas på Kerteminde Biogas. Samtidig har Luunbjerg ansøgt om tilladelse til at opføre solcelleparker i nærheden af både Birkende og Kølstrup.

Biogas kan omdannes til fjernvarme og elektricitet fra solceller kan bruges til at drive varmepumper, som indgår i Kerteminde Forsynings planer som potentiel varmekilde i en selvstændig varmeproduktion i kommunen.

- Nogle ting vi skal kigge ind i

Bo Sandberg mener, at Hans Luunbjerg, som mulig kommende leverandør af varme til Kerteminde Forsyning placerer sig selv i en position, hvor han kan blive mistænkt for at pleje sine egne økonomiske interesser.

- I det øjeblik man arbejder med et strategi, og taler om at gøre sig fri af Fjernvarme Fyn, så skal man have nogle andre producenter. Hvis de andre producenter i teorien, kan blive selskaber, som formanden ejer, så synes jeg, at vi har nogen ting, vi skal kigge ind i og forhold os til.

Blandt byrådspolitikerne i Kerteminde, er der også betænkeligheder ved Hans Luunbjergs to roller.

- Jeg kan godt forstå at der et fokus på om den objektive vurdering, vi skal have på sagen, har været 100 procent, siger Henrik Madsen (K).

Antyder det du hermed, at Hans Luunbjerg, som formand for Kerteminde Forsyning, ikke har objektive grunde til at løsrive sig fra Fjernvarme Fyn?

- Jeg håber, og tror ikke på, at det ikke er Hans Luunbjerg alene, der træffer denne beslutning, siger han.

Afviser inhabilitet

Formanden for Kerteminde Forsyning afviser alle påstande om, at han sidder i en dobbeltrolle eller er inhabil, som både formand for forsyningsselskabet og som selvstændig energiproducent.

- Selvom jeg har forståelse for mange ting, så jeg har svært ved at se, hvordan det skulle kunne blive et problem. Kerteminde Biogas leverer gas i gasrørene og Kerteminde Forsyning køber varmt vand. Det er to forskellige forsyningsarter, som jo ikke har noget med hinanden at gøre. Så det har jeg svært ved at se, hvad det skal have med hinanden at gøre, siger Hans Luunbjerg.

Lydklip fra nabohøring

9. november holdt Hans Luunbjerg en nabohøring for at orientere naboerne om den store udvidelse af hans biogasanlæg.  Her fortalte han også, at han i forbindelse med udvidelsen af sit biogasanlæg, har ansøgt om tilladelse til at bygge et såkaldt pyrolyse-anlæg, der kan omdanne affaldet fra biogasproduktionen til varme.

Kjerteminde Avis var til stede og optog Hans Luunbjergs oplæg til naboerne. Her sagde han blandt andet.

- Så hvis vi på Kerteminde Biogas havde et ikke ubetydeligt varmeforbrug, så kunne vi være med til, at fjernvarmen også kunne udbredes i denne retning (Kølstrup-Kertinge, red) på en eller anden måde. Og det gør vi selvfølgelig ikke kun fordi vi skal bruge varme, men også fordi vi over tid kunne producere noget varme, vi kunne levere ind i fjernvarmenettet, og på den måde kunne man få lidt synergi ind.

Hør lydoptagelsen fra nabohøringen. Optagelse: Kjerteminde Avis


- Hvis vi skal have sådan et pyrolyse-anlæg på banen, og det har jeg sådan set ansøgt Kerteminde Forsyning om, om vi kunne få lov at blive koblet på fjernvarmenettet, fordi det kunne give en god synergi mellem den fjernvarme, der er, forklarede han naboerne.

Men selvom Hans Luunbjerg selv siger, at han har ansøgt om at levere fjernvarme til Kerteminde Forsyning, hvor han selv er formand, finder han det uproblematisk.

Du sagde på nabohøringen, at du vil levere fjernvarme til Kerteminde Forsyning, så på den måde står du som en mulig leverandør?

- Jamen den plan, jeg har om at lave et pyrolyseanlæg, den ligger 4-5 år ud i fremtiden, og uanset om fjernvarmen bliver lavet lokalt eller den bliver lavet i Odense eller Svendborg, så vil det være de samme vilkår, der gælder. Så det har ingen personlig økonomisk virkning for mig, om det er Fjernvarme Fyn vi fortsætter med eller noget andet.

- Det er jo det, der giver inhabilitet, så derfor kan jeg ikke se, at der nogen problemer i det, siger Hans Luunbjerg.

Men Bo Sandberg mener, at Hans Luunbjergs selskab får en konkurrencefordel som lokal producent.

- I det øjeblik forsyningsselskabet skal finde andre leverandører, så de vil potentielle leverandører der ligger, per definition blive mere værd i det øjeblik, man vedtager strategien, siger han.

Lukkede møder

Hvordan bestyrelsen for Kerteminde Forsyning træffer beslutninger omkring etableringen af en selvstændig varmeforsyning, er ikke tilgængelig for offentligheden. Oftest bliver punkterne behandlet som lukkede punkter på bestyrelsesmøderne, hvor der hverken kommer referat eller oplysninger om, hvordan de seks bestyrelsesmedlemmer har stemt.

Samtidig er det kun formanden, der må udtale sig om sagen. Men Hans Luunbjerg mener, at lukketheden er nødvendig i forhold til konkurrenter, og at alt går efter reglerne.

- Jeg kender udmærket habilitetsreglerne, dem har jeg brugt flere gange i Kerteminde Byråd, og hvis det bliver aktuelt i Kerteminde Forsyning, så anvender jeg naturligvis også dem, siger han.

Har det været situationer, hvor du er gået ud ad døren?

- Nej ikke så vidt, jeg kan huske.

Kunne du forestille dig, at der kan komme situationer?

- Næ, det kan jeg faktisk ikke.