Rapport om atomaffald

En rapport udgivet af miljøorganisationen NOAH foreslår en ny løsning for opbevaring af atomaffald, der ellers kan ende på Kertinge Mark ved Kerteminde.

Rapporten fra organisationerne NOAH og VedvarendeEnergi slår til lyd for en såkaldt rullende forvaltning af atomaffaldet, der muliggør løbende overvågning af affaldet, og at ansvaret for det kan overføres fra generation til generation.

Det gør det også muligt at tage affaldet under behandling igen og at pakke det om.

Begrebet, rullende forvaltning, er kendt i udlandet, men slynges nu for første gang ind i debatten i Danmark.

Hidtil har man arbejdet med planer om at grave atomaffaldet fra Risø ned et af en række steder i Danmark, hvor man mener jordbunden egner sig til det - blandt dem Kertinge Mark ved Kerteminde.

Men i rapporten, Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv, konkluderer eksperter, at nedgravning ikke kan holde affaldet væk fra miljøet en gang for alle.

Mangler stadig viden

Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi fremhæver dog, at den nuværende viden om rullende forvaltning ikke gør det egnet til et slutdepot.

Kun til et såkaldt mellemlager, som man kender fra Holland, hvor affaldet kan opbevares sikkert i kortere eller længere tid.

- Først når der foreligger tilstrækkelig viden om, hvordan det kan opbevares fuldstændig sikkert, kan vi begynde at overveje andre løsninger, siger Hans Pedersen.