I det fynske folks tjeneste

Sluseafstemning: Massivt flertal mod sluse i Kerteminde

Et massivt flertal stemte nej til afstemningen om en sluse i Kerteminde. Dermed falder planerne for at etablere en sluse på gulvet.

Det blev et rungende nej ved sluseafstemningen i Kerteminde.

Et stort flertal valgte at stemme nej i afstemningen om en sluse i Kerteminde. Dermed falder planen for at etablere en sluse, der skal beskytte udsatte ejendomme i Kerteminde mod oversvømmelser.

I alt stemte 659 af de 931 stemmeberettigede, og af dem stemte 474 nej, 183 stemte ja og 2 stemte blank. Det svarer til at 72 procent af de der stemte, valgte at stemme nej.

Borgmester er ikke overrasket

Resultatet af afstemningen overrasker ikke Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen, Soc.dem.

- Jeg havde set det komme. og jeg synes, at det er rigtig godt, at det er så klart et svar, der bliver givet. Nu vil jeg bringe resultatet med til byrådet, og der forventer jeg, at byrådet følger valgresultatet, siger, Kasper Ejsing Olesen.
Selvom afstemningen om slusen formelt kun er vejledende, så havde byrådet i Kerteminde forud for afstemningen meldt ud, at det vil følge beslutningen, og med det massive nej til en sluse, skal der altså nu findes en ny løsning for at sikre husejerne. Byrådet behandler sagen på dets næste den 25. oktober, hvor der skal tages stilling til det videre forløb i sagen.

Carsten Rosendahl, der er medlem af Arbejdsgruppen for et Ansvarligt Sluseprojekt, har kæmpet i mod sluseprojektet glæder sig over, at der nu er sagt nej.

- Det er tilfredsstillende for det betyder, at det oplysningsarbejde vi har gjort, har været i orden. Det vi har sagt nej til er, at en mindre del af befolkningen bliver tvunget ind i en privat forening som skal eje en sluse i en privat havn, og så har vi sagt nej til at skulle etablere en sluse til 46 millioner kroner og drive den i al evighed, forklarer Carsten Rosendahl.

 

Læs også Sluseafstemning: Stor valgdeltagelse i Kerteminde

Nu hvor borgerne har stemt nej til det fremlagte projekt, er der ikke noget alternativt projekt, som vi kan gå videre med, siger Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen, Soc.dem.

- Vi har ikke nogen anden løsning. Vi har arbejdet med det her projeker igennem mange år og i to byråd. Begge byråd har været enige om, at betalingen skulle ske via en partsmodel (model hvor udgiften bliver fordelt på de berørte hustande, red.), forklarer Kertemindes borgmester.

Intet kommunalt initiativ

Selvom der ikke er nogen alternativ løsning på bordet, nu hvor det oprindelige sluseprojekt er blevet forkastet, så er borgerne velkomne til at komme med andre løsninger. Ifølge borgmester Kasper Ejsing Olesen kommer kommunen ikke til at tage initiativet. 

Jeg må bare sige, at det er spild af tid, at komme med projekt, hvis det er et projekt, der betyder at kommunen skal betale, for så er svaret nej

Kasper Ejsing Olesen, borgmester, Kerteminde, Soc.dem.

- Jeg forestiller mig ikke, at kommunen bliver drivende kraft i et nyt projekt. Men hvis der kommer nogen med et projekt, så er vi nødt til at forholde os til det. Men jeg må bare sige, at det er spild af tid at komme med et projekt, hvis det er et projekt, der betyder, at kommunen skal betale, for så er svaret nej.

Carsten Rosendahl mener, at det er kommunens ansvar, at sikre byen. Og desuden tror han også på, at staten vil hjælpe med at klimasikre.

- Selvfølgelig kan der findes en statslig løsning, hvor vi får hjælp fra Christiansborg. Det her viser meget tydeligt, at det virkelig kræver specialviden og meget kompetence, og det er en ressource, som de enkelte kommuner ikke har, siger Carsten Rosendahl.

Læs også Plakatkrig i Kerteminde før afgørende sluseafstemning

Det ville koste minimum 46 millioner kroner at etablere slusen, som var skitseret i det projekt, som borgerne skulle stemme om. Planen var, at udgiften skulle fordeles blandt de husejere, som var truet af oversvømmelser. Det skulle ske ved, at alle de berørte husejere fik tinglyst et medlemsskab af sluselavet på deres ejendom. 

 

 

Opdatering

  • 26. sep 2018 kl. 15:16 Opdateret med kommentarer fra nej-siger