I det fynske folks tjeneste

Strid om politisk mobberi

Dansk Folkepartis medlem af Kerteminde Byråd føler sig mobbet af kommunens borgmester.

Mobberi blandt børn er velkendt - men nu har det begreb tilsyneladende fundet vej til Kerteminde byråd - og mobberen - det er ikke mindre end borgmesteren selv - sådan lyder i hvert fald beskyldningerne fra Dansk Folkeparti.

Lykke Krapalis - eneste medlem af Dansk Folkeparti i Kerteminde Byråd -  føler sig så ignoreret af borgmesteren, at hun nu har fået nok.

- Jeg beskylder ham for at mobbe mig, hvis jeg skal bruge et rod for det der sker i byrådssalen, siger Lykke Krapalis.  

Beskyldningerne går bl.a. på, at borgmesteren lige siden det nye byråd trådte sammen, gentagne gange i følge Lykke Krapalis har ignoreret hende og planlagt arrangementer på datoer, hvor hun har været forhindret i at deltage - senest dato for et fællesfoto af byrådet.

Og i byrådssalen på Kerteminde Rådhus er det altid Dansk Folkeparti, der kommer sidst i talerækken - hvilket også bliver opfattet som mobberi.

- Det er jeg selvfølgelig meget ked af at høre, det er ikke mit ønske på noget måde, siger Palle Hansborg-Sørensen, Soc. dem., borgmester i Kerteminde. 

Trods den socialdemokratiske borgmesters afvisning af beskyldningerne vil han nu tage kritikpunkterne op i byrådet.

Og med det initiativ håber Lykke Krapalis så på bedre tider for Dansk Folkeparti i Kertemindes byrådssal.