I det fynske folks tjeneste

Kommune vildledte i sag om psykisk sårbar teenager

Nordfyns Kommune har givet urigtige oplysninger til Ankestyrelsen i sag om psykisk sårbar ung pige. Det har Datatilsynet slået fast. Nu berigtiger kommunen oplysningerne.

Nordfyns Kommune har vildledt Ankestyrelsen, lyder en afgørelse fra Datatilsynet.

Det er vildledende, når Nordfyns Kommune overfor Ankestyrelsen har givet indtryk af, at forældrene til en psykisk sårbar 17-årig ikke udtrykte ønsker omkring den behandling, som skulle tilbydes deres datter.

Det fremgår af en afgørelse fra Datatilsynet.

 Vi har oplevet det som endnu et forsøg på at forhale sagen

Mor til 16-årig psykisk sårbar.

- Datatilsynets afgørelse kommer ikke bag på mig. Jeg vidste jo godt, at de oplysninger, kommunen har videregivet, ikke var rigtige, siger pigens mor.

Pigens forældre har af hensyn til deres datter valgt at medvirke anonymt, men deres identitet er redaktionen bekendt.

Kommunal behandling drev pige ud i sammenbrud

TV 2/Fyn omtalte sagen sidste sommer.

Dokumenter fra psykiatrisk skadestue viste nemlig, at Nordfyns Kommunes fejlslagne behandlingstilbud havde gjort den psykisk sårbare unge pige mere syg.

Læs også Kommunal behandling drev psykisk sårbar 16-årig ud i sammenbrud

Det fik pigens forældre til at kritisere kommunen for uprofessionel behandling og for manglende lydhørhed overfor advarsler om, at pigen ikke kunne tåle behandlingen.  

- Du kan bare mærke, at det dér, det er ikke professionelt. De forsøger at presse og pace hende, og det kan hun ikke tåle. Hun kan ikke tåle pres, fortalte forældrene til den dengang 16-årige pige.

Først efter, at sagen havde været omtalt på TV 2/Fyn, indvilligede Nordfyns Kommune i at søge behandlingsrådgivning hos statens gratis eksperter, VISO.

Datatilsynet: Kommunen har vildledt Ankestyrelsen

Stridens kerne er en redegørelse, som Nordfyns Kommune udarbejdede og videresendte til Ankestyrelsen den 1. juni 2017.

Her skrev kommunen, at pigens forældre ikke havde fremsat ønsker til den behandlingsplan, som skulle udarbejdes for deres psykisk sårbare nu 17-årige datter efter, at den kommunale behandling af pigen havde slået fejl.

Den fremstilling af sagen var dog ifølge Datatilsynet fejlagtig.

Du kan bare mærke, at det dér, det er ikke professionelt. De forsøger at presse og pace hende, og det kan hun ikke tåle. Hun kan ikke tåle pres

Forældrene til den dengang 16-årige psykiske sårbare pige

Det skyldes, at pigens forældre få dage efter - nemlig den 7. juni 2017 - fremsendte en e-mail til kommunen indeholdende en liste med input og ønsker til netop den behandlingsplan, der skulle udarbejdes for datteren.

Datatilsynet vurderer, at Nordfyns Kommune burde havde orienteret Ankestyrelsen om, at oplysningerne i kommunens redegørelse var vildledende, og skriver til pigens mor:

Datatilsynet finder det derfor beklageligt, at det i redegørelsen til Ankestyrelsen fremstår således, at du ikke har fremsat ønsker til behandlingsplanen, og at dette er urigtige eller vildledende oplysninger.

Uddrag af afgørelse fra Datatilsynet, 20. marts 2018.

- Vi har oplevet det som endnu et forsøg på at forhale sagen

Selvom pigens forældre nu har fået medhold i Datatilsynet, ærgrer de sig over, at det har taget otte måneder at få de forkerte oplysninger rettet.

De henviser blandt andet til, at de allerede i løbet af foråret 2017 forsøgte at gøre det klart for kommunen, at netop deres ønsker og erfaringer burde indarbejdes i den behandlingsplan, som skulle udarbejdes.

- Jeg er stadigvæk rystet over, at det skal være så omstændigt at få forkerte oplysninger rettet. Det er rystende, at de ikke har villet høre, når vi har gjort dem opmærksom på det. Først nu, hvor Datatilsynet skriver det samme, som vi har gjort opmærksom på allerede for otte måneder siden, erkender kommunen sine fejl, lyder det fra pigens mor.

Hun oplever hele forløbet som et forsøg på et forhale processen blandt andet med den konsekvens, at den nu 17-årige pige er erklæret "ikke-uddannelsesparat" og derfor ikke kan komme videre i uddannelsessystemet.

Læs også Byrådsmedlem kræver redegørelse i sagen om psykisk sårbar pige

- Jeg synes, det er meget problematisk, at der skulle gå otte måneder, fordi det så er forkerte oplysninger, der sagsbehandles på i Ankestyrelsen. Vi har oplevet det som endnu et forsøg på at forhale sagen og på at undgå at yde den hjælp, som vores datter har krav på, siger pigens mor.

- Set i bagklogskabens klare lys, kunne vi sagtens have gjort det anderledes

Berigtigelsen kommer da også alene på baggrund af afgørelsen fra Datatilsynet, lyder det fra direktøren for kommunens Børn- og Ungeforvaltning, Ejner Jensen, som dog samtidig tager afgørelsen til efterretning. 

- Vi skrev oplysningerne ind i journalen og tænkte, at det var tilstrækkeligt på det tidspunkt. Når der kommer tilføjelser, går vi ind og tilføjer ting til journalen. Det er den praksis, vi har.

Familien har i en mail den 3. juli 2017 gjort jer opmærksom på lige netop den vildledning, som Datatilsynet nu har fået jer til at rette – hvorfor rettede I det ikke bare dengang, I blev gjort opmærksom på det?

- Set i bagklogskabens klare lys, kunne vi sagtens have gjort det anderledes, men vi havde aldrig forestillet os, at det ville gå som det gik.

Giver det her anledning til en ændret praksis hos Jer?

- Vi har ikke lavet nogen handleplan. Vi har bare sagt, at nu er det en del af vores praksis, at vi ikke vil have, at noget lignende gentager sig i fremtiden.

De er otte måneder siden, I sendte de her fejlagtige oplysninger afsted til Ankestyrelsen. Familien oplever det her som endnu et forsøg på at forhale sagen og undgå at yde den hjælp, som pigen her har krav på?

- Jeg mener ikke, at Ankestyrelsen har sagsbehandlet på et forkert grundlag. Vi har været i løbende dialog med styrelsen. Styrelsen har derfor også fået præsenteret de nye oplysninger før den berigtigelse, som vi sender ud nu, siger Ejner Jensen, der er direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Nordfyns Kommune.

Datatilstynet har med sin afgørelsen pålagt Nordfyns Kommune at berigtige oplysningerne overfor Ankestyrelsen, pigens forældre, familiens partsrepræsentant, TV 2/Fyn, Fyens Stiftstidende og overfor statens uafhængige rådgivning VISO.