I det fynske folks tjeneste

75.000 fynboer: Børn, ældre og job afgør vores stemme

Skoler, dagtilbud til børn, ældre og ledighed er de vigtigste valgtemaer for fynboerne. Trafik, integration og skat betyder mindst for de fynske vælgere. Det viser en analyse af næsten 75.000 svar i kandidattesten.

I alt 74.703 fynboer har gennemført kandidattesten på TV 2/Fyn. Alle har de svaret på omkring 20 spørgsmål og angivet deres to vigtigste mærkesager. 

Besvarelserne viser, at de emner, der især optager fynboerne er kernevelfærdsydelserne som skoler, pasningstilbud, sundhed og ældre. 30,3 procenet af deltagerne i kandidattesten har angivet skole og dagtilbud til børn som et vigtigt valgtema, mens 20,8 procent vælger sundhed og 17,4 procent ældre.

Men også beskæftigelse og arbejdsmarkedet er vigtige temaer for de 74.703 fynboer, der har oplyst, hvad de mener, er de vigtigste valgtemaer. 29,1 procent af fynboerne angiver at beskæftigelse og arbejdsmarkedet er blandt de vigtigste valgtemaer. 

 

(klik på graf for stort billede)

Blandt de mindst vigtige valgtemaer er trafik, integration og skat, men der er væsentligt forskelle mellem de fynske kommuner.

At analysen falder ud på den måde kommer ikke bag på TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch:

- Fynboer er optaget af de nære velfærdsområder, som også er kernestof i en valgkamp. Det er den nære service som betyder noget for vælgerne, og også det som diskuteres oftest i mange kommuner.

- Og det er uanset om det blå eller rød blok. Man kan ikke sige, at det der optager vælgerne gavner den ene eller den anden blok. Blokkene har det til fælles, at de er tæt på borgerne, så når politikerne har fokus på et emne og vi som tv-station dækker det, så får det en selvforstærkende kraft.

- Det er tydeligt i for eksempel Assens Kommune, hvor skolelukningerne har præget valgkampen og på Langeland, hvor bosætning er det store emne, siger Jesper Buch.

Odense: Integration og skat over gennemsnittet

I Odense har både skat og integration med Vollsmose som omdrejningspunkt fyldt en del i valgkampen. Det røde flertal har hævet skatten, og de blå partier er gået til valg på at rulle skattestigningen tilbage. Men selvom skat som valgtema fylder lidt mere i Odense end på resten af Fyn, så mener odenseanerne tilsyneladende stadig at både børn, ældre, sundhed og arbejdsmarkedet er vigtigere valgtemaer end skat. 13,7 procent af odenseanerne mener, at skat er vigtigt valgtema mod 11,9 procent på hele Fyn. 

 

12 procent af odenseanerne mener, at integration er et af de vigtigste valgtemaer, og det er også et par procent mere end valgtemaet fylder på hele Fyn. 

Kerteminde: Skoler og dagtilbud slår stort ud

I Kerteminde har skoler og pasning af børn fyldt en del i valgkampen og det stemmer fint overens med borgernes opfattelse. Blandt borgerne i kommunen angiver hele 37,9 procent at skoler og dagtilbud er et vigtigt valgtema mod 30,3 procent på hele Fyn. 

 

Assens: Skolelukninger fylder

Samme tendens ses i Assens, hvor skolelukninger også har præget valgkampen. Her mener 34,3 procent af borgerne, at skoler og dagtilbud er et vigtigt valgtema, mens sundhed, integration og miljø fylder mindre end for andre vælgere på Fyn. 

 

Langeland og Ærø tænker job og ældre

På Ærø og Langeland synes vælgerne ikke overraskende at job og arbejdsmarked er langt vigtigere end man gør i hele det fynske område. På Langeland angiver hele 39 procent af deltagerne i kandidattesten, at beskæftigelse og arbejdsmarked er et vigtigt valgtema. Og på både Ærø og Langeland anser vælgerne valgtemaet ældre for meget mere vigtigt end alle vælgerne på Fyn. 

 

Færgerne og trafikken til og fra Ærø har som sædvanlig fyldt en del i valgkampen på Ærø, og det passer tilsyneladende vælgerne godt. Næsten 20 procent af de ærøske deltagere i kandidattesten mener, at trafik er et vigtigt valgtema. På hele Fyn er trafik en af bundscorerne blandt valgtemaerne. 

 

Derimod lægger vælgerne på Ærø og Langeland mindre vægt på skoler og pasningstilbud end vælgerne i hele det fynske område. 

Svarene i kandidattesten er indsamlet fra 31. oktober til 17. november, og deltagerne er ikke nødvendigvis repræsentative for de fynske vælgere.