I det fynske folks tjeneste

Gratis hovedrengøring til udvalgte borgere på Langeland

Langeland Kommune tilbyder hovedrengøring til 400 borgere i hjemmeplejen.

Langeland Kommune tilbyder hovedrengøring til borgere i hjemmeplejen. Borgere, der er visiteret til rengøring på grund af varig funktionsnedsættelse, kan en gang om året få seks timers hovedrengøring.

I alt kan 400 borgere på Langeland vælge at få gjort hovedrent. Borgerne bestemmer selv, hvad der skal gøres rent og finder selv rengøringsfirmaet. Langeland Kommune betaler så en fast timepris for opgaven.

- Tilbuddet er en del af Langeland Kommunes værdighedspolitik, hvor vi har en række forskellige indsatser, der alle har til formål at øge livskvaliteten hos den enkelte borger inden for ældreområdet, siger ældre- og sundhedschef i Langeland Kommune, Marianne Larsen.

Læs også Fyret kommunaldirektør får dobbelt løn i 20 måneder

Ældrerådets fortjeneste

Det er Ældrerådets fortjeneste, at hovedrengøringen er valgt som en del af værdighedspolitikken, fortæller Marianne Larsen.

Ældrerådet i Langeland Kommune har i en del år arbejdet for, at de ældre borgere i hjemmeplejen fik et tilbud om hovedrengøring.

- Vi håber på, at så mange som muligt tager imod tilbuddet om den ekstra rengøring. Hjemmehjælperne kan forklare om muligheden, når de er hos borgerne, og de kan hjælpe med at returnere papirerne til kommunen, så rengøringen kan komme i gang, siger Marianne Larsen.

Fakta

Tilbuddet om hovedrengøring er en del af Langeland Kommunes værdighedspolitik på ældreområdet.

Her er i alt 14 indsatsområder beskrevet – områder der på hver deres måde skal bidrage til øget trivsel og livskvalitet blandt kommunens ældre borgere. Et af indsatsområderne er muligheden for den gratis hovedrengøring.

I årene 2016-2019 er der i handleplanen til værdighedspolitikken afsat 3.936.000 kroner til de 14 forskellige indsatser. Indsatserne spænder bredt fra eksempelvis musikterapi og sansehaver til øget viden om demens blandt personalet og flere sygeplejersker på ældreområdet.

Kommunens indsatser er finansieret via velfærdspuljen fra finansloven 2016.

I alt er cirka 400 borgere i hjemmeplejen visiteret til rengøring på grund af varig funktionsnedsættelse. I september måned fik de pågældende et brev fra kommunen, hvor ordningen blev beskrevet.

Kilde: Langeland Kommune