I det fynske folks tjeneste

Vil have flere penge til læger og sygeplejersker: - De kan ikke løbe hurtigere

Sundhedsområdet er regionernes helt store opgave, og naturligt nok var emnet derfor omdrejningspunktet for søndagens debat mellem alle spidskandidater i Region Syddanmark.

01:20

Video: Morten Stricker / Scanpix

Søndag aften krydsede de 18 spidskandiater fra Region Syddanmark klinger til et stort debatmøde på Kolding Sygehus.

Og netop sygehusområdet var et af de helt varme emner under aftenens debat.

I de seneste år er sygehusene kommet under stigende pres fra besparelser, effektiviseringer og stigende krav om dokumentation.

Sundhedspersonalet er presset, fordi vi vil have dem til at lave så mange opgaver, som gør, at Folketinget bør give os nogle flere penge til sundhed. Sådan er det bare

Poul-Erik Svendsen, formand for sundhedsudvalget, Region Syddanmark, Soc.dem.

Nu kan der ikke skæres flere hjørner, mener Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for sundhedsudvalget i regionen.

- Folketinget tager en masse beslutninger om ting, vi skal lave - og som jeg synes, er rigtigt. Og det kan altså ikke gøres ved at 'nu gør vi det lidt smartere, og så kan vi nok få mere igennem' Det handler også om, at der skal flere kroner til sundhedsvæsenet, siger Poul-Erik Svendsen.

Han bliver langt hen ad vejen bakket op af SF's spidskandidat, Villy Søvndal.

VALGPROFIL:

Villy Søvndal

- Vi har et ekstremt presset sundhedsvæsen i de her år. Årelange besparelser og effektiviseringer samtidig med at vi har en ældrebefolkning, der vokser - og samtidig med at vi kan flere ting i vores behandlingssystem. Det gør bare, at alle, der har været på et sygehus, har oplevet, at de løber godt nok stærkt, siger Villy Søvndal.

- Pengene skal ikke klattes væk

Søvndal understreger, at SF i det nye regionsråd ikke går ind for at sætte sig over i et hjørne og være imod, men for at tage ansvar og være med til at løfte opgaverne.

- Jeg er dybt bekymret over det pres, vi har på vores sygehuse i de her år. Jeg er bange for, at de knækker. At nogen melder sig syge eller går ud siger, at de vil arbejde et andet sted, fordi de ikke kan blive ved. Derfor er det interessant, at pengene ikke bliver klattet væk på sager, men bliver brugt der, hvor der for alvor er brug for dem, siger Villy Søvndal. 

Læs også Live fra første valgduel: Stephanie Lose mod Villy Søvndal

Nogle af de sager, som SF'eren refererer til, er blandt andet hele forløbet omkring ambulancefirmaet BIOS og den langvarige sag mod den tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V).

Netop Carl Holst har den nuværende regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ikke den store lyst til at tale om. 

- Men vi taler jo om, som I (medierne, red.) vil tale om. Men når jeg har været rundt i regionen, så har der været et stort ønske om at tale om, hvordan vi udvikler vores fælles sundhedsvæsen. Det går godt på en række parametre, blandt andet kræftbehandling. Og jeg synes, det vil være mere på sin plads at tale om det, påpeger Stephanie Lose.

VALGPROFIL:

Stephanie Lose

Overbetalinger

En anden af de sager, som har kostet regionen dyrt i de seneste år, og dermed har været med til at fjerne penge fra behandling af patienter, er omkring overbetalte læger og administrationsfolk. 

Millionlønningerne er faldet i både stat og kommune, men er steget i regionerne. Derfor har Rigsrevisionen også tidligere sagt, at de ser på løndannelsen blandt lægerne i regionerne. 

Stephanie Lose påpeger, at de højere lønninger til lægepersonalet i høj grad skyldes den øgede specialisering på sygehusene i regionen, der har medført ansættelse af flere speciallæger og overlæger.

Læs også Lose lun på fødsler i Svendborg

- Og overlægers overenskomstmæssige løn er bare højere end almindelige lægers. Og derfor har vi på tværs af regionerne lavet lofter over, hvor mange man må ansætte på universitetshospitalerne for at sikre, at vi ikke konkurrerer med hinanden på en usund måde, siger regionsrådsformanden. 

Villy Søvndal mener, at Rigsrevisionen kun har blandt sig, fordi lønniveauet har nået et for højt niveau.

- Det er jo fordi, at det her det er løbet løbsk. Der er for mange, der har fået - efter min opfattelse - for høj en løn. Selvfølgelig skal vi overholde de overenskomster, der er, men det kommer jo an på, hvordan vi definerer stillinger. Og vi har desperat brug for alle de penge, vi kan skaffe, til en sundhedsvæsen, der er presset. Og det er derfor, de her sager - og høje lønninger - er interessante. 

VALGPROFIL:

Poul-Erik Svendsen

Poul-Erik Svendsen har siddet som formand for regionens sundhedsudvalg siden begyndelsen i 2007. Han mener ikke længere, der er sammenhæng mellem de opgaver, som regionens sundhedsvæsen bliver pålagt af regeringen, og så den pose penge, der følger med til løsningen af opgaven. 

- Selvfølgelig skal man se på lønninger. Og det kan også være, at der skal ændres på arbejdsgange og så videre. Men det ændrer ikke ved, at sundhedspersonalet er presset, fordi vi vil have dem til at lave så mange opgaver, som gør, at Folketinget bør give os nogle flere penge til sundhed. Sådan er det bare, fastslår Poul-Erik Svendsen.