Kommuner får opsang efter sengepraktiksager: Det skal give mening

Der er alt for ofte meningsløst, når kommuner fastholder syge borgere i ressourceforløb. Sådan lyder det fra ministeren, som indskærper reglerne i en ny vejledning.

Ressourceforløb må aldrig forværre borgerens helbred, og så skal de kun bruges, hvor der er en realistisk mulighed for at udvikle borgerens arbejdsevne.

Det er hovedbudskabet i en ny og 20 sider lang vejledning, som beskæftigelsesministeriet i slutningen af marts måned har sendt ud til samtlige landets kommuner.

Ministeren begrunder i et medfølgende brev udarbejdelsen af en ny vejledning sådan her:

- Der er fortsat for mange eksempler på ressourceforløb, hvor borgeren ikke kan se meningen og målet med indsatsen.

quote - Ressourceforløb skal give mening og være til gavn for borgeren.

Beskæftigelsesministeriets brev til de fynske kommuner af 28. marts 2017.

Beskæftigelsesministeriets brev til kommunerne understreger samtidig, at det er en forudsætning for ressourceforløb, at der er en realistisk mulighed for at udvikle borgerens arbejdsevne.

- Ressourceforløb skal give mening og være til gavn for borgeren, lyder det i brevet.

Minister skriver til fynske kommuner og indskærper regler for ressourceforløb.
Minister skriver til fynske kommuner og indskærper regler for ressourceforløb.

Lige nu er knapt 19.500 syge eller socialt udsatte i gang med et såkaldt "ressourceforløb" tilrettelagt af kommunen.

Historie om sengepraktik var med til at bane vejen

Vejledningen kommer efter, at blandt andre TV 2/FYN har kunnet fortælle om borgere, der har følt sig maltrakteret af systemet efter reformen af fleksjob og førtidspension.

Historien om gigtramte Charlotte Poffler er en af dem, der har givet genlyd på Christiansborg. 

Tilbage i 2013 sendte Assens Kommune hende i et jobafklaringsforløb, der endte med konklusionen: At hun kun kunne arbejde to gange 30 minutter om ugen med en arbejdseffektivitet på 30 procent.

Alligevel forsøgte kommunen i 2015 at sende hende i et nyt praktikforløb for at afklare hendes arbejdsevne. Denne gang med en seng.

Hvad er ressourceforløb?

Forligspartier forsvarer reformer

Reformerne af ordningerne for fleksjob og førtidspension blev gennemført tilbage i 2012, hvor det var Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre, der sad i regering.

Der var tale om en bred politisk aftale, og derfor omfatter forligskredsen også de nuværende regeringspartier Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

Reformerne betød, at det blev markant sværere - og for yngre borgere særlig svært - at få tilkendt førtidspension.

Forligspartierne fastholder, at reformerne grundlæggende er rigtige, men de er i fællesskab afsendere på den initiativpakke, som altså blandt andet indeholder en ny vejledning til kommunerne.

Udover de nye retningslinjer indeholder pakken oprettelsen af et toårigt forsøg med styrket rådgivning fra den regionale sundshedskoordinator.

Samtidig målrettes 40 millioner kroner fra puljen "bedre ressourceforløb" til blandt andet at øge fokus på borgerinddragelse og sagsbehandlingstider.