I det fynske folks tjeneste

Fornyelsespenge på vej til Langeland

Langelands Turist- og Erhvervsforening modtager 500.000 kroner fra Fornyelsesfonden til projektet Crowdfunding.

Langelands Turist- og Erhvervsforening modtager 500.000 kroner fra Fornyelsesfonden til projektet Crowdfunding.

Forprojekt skal undersøge, hvordan virksomheder og iværksættere i et udkantsområde lettere får adgang til risikovillig kapital.

Projektet udføres af Turist- og Erhvervsforeningen Langeland i samarbejde med Bureau4 Odense, Langeland Kommune, Advokataktieselskabet Borch, Revisionsfirmaet Leif Beck ApS og privatpersonen H.C. Rasmussen.

Projektet har fået 500.000 kroner fra Fornyelsesfonden og forventning er at projektet kan skabe 8 nye arbejdspladser i projektperioden 1. maj 2011 til 31. oktober 2012 og 50 job inden for en femårig periode.

Projektet vurderer også, at der inden for en 5 år kan skabes 7 nye virksomheder.

Fakta om Crowdfunding

Crowdfunding – folkets støtte til udvikling af et udkantsområde skal
hjælpe virksomheder og iværksættere, der har svært ved at finde finansiering til nye projekter med at få adgang til privat risikovillig kapital.

Projektet skal undersøge jura/skattebetingelser i forhold til donationer
og beskrive den hjemmeside, som skal være omdrejningspunkt
for projektet.