Fornyelsespenge på vej til Langeland

Langelands Turist- og Erhvervsforening modtager 500.000 kroner fra Fornyelsesfonden til projektet Crowdfunding.

Forprojekt skal undersøge, hvordan virksomheder og iværksættere i et udkantsområde lettere får adgang til risikovillig kapital.

Projektet udføres af Turist- og Erhvervsforeningen Langeland i samarbejde med Bureau4 Odense, Langeland Kommune, Advokataktieselskabet Borch, Revisionsfirmaet Leif Beck ApS og privatpersonen H.C. Rasmussen.

Projektet har fået 500.000 kroner fra Fornyelsesfonden og forventning er at projektet kan skabe 8 nye arbejdspladser i projektperioden 1. maj 2011 til 31. oktober 2012 og 50 job inden for en femårig periode.

Projektet vurderer også, at der inden for en 5 år kan skabes 7 nye virksomheder.

Fakta om Crowdfunding