Glæde over bredbåndspulje: - Der er stadig et kæmpestort behov

Langeland er et af de områder, der kan få glæde af bredbåndspuljen, der er afsat penge til i finansloven 2020.

Med finansloven for 2020 er der sat 100 millioner kroner af til at videreføre den såkaldte bredbåndspulje, der skal sikre, at bredbåndsdækningen bliver bedre flere steder i landet.

For godt net er langt fra en selvfølge i alle dele af Danmark. Det gælder blandt andet hos beboerne på Langeland, hvor der flere steder er huller uden bredbånd. Herunder ved Illebølle, Longelse Sønderskov og i området omkring Spodsbjerg.

Derfor glæder det formanden for Langelands Mobil- og Bredbåndsforening, Jørgen Jensen, at der igen er 100 millioner kroner at søge.

- Det er virkelig en god beslutning, som vi hilser med stor tilfredshed og faktisk også glæde, for det betyder, at der er endnu flere langelændere, der kan få bredbånd, og det er stadig et kæmpestort behov på øen, siger han til TV 2/Fyn.

Gravearbejdet koster dyrt

Ifølge formanden skyldes langelændernes dårlige net blandt andet øens placering i landet samt dens geografi.

- Vi er en lang og smal ø, og det betyder, at når der skal nedgraves fiberkabler, så er det store strækninger, der er tale om, og det koster penge at grave ned, siger han.

Og det er her, bredbåndspuljen kan blive en stor hjælp, mener Jørgen Jensen. Men han peger også på lokalbefolkningen som et vigtigt element i arbejdet for bedre net.

- Jeg kan kun opfordre til, at der bakkes op om det her, ligesom der bakkes op om så meget andet frivilligt arbejde på Langeland. Det er frivillige, der går rundt og indsamler fuldmagter, siger han.

Pengene skal søges

Bredbåndspuljen på 100 millioner kroner blev vedtaget som et led i den nye finanslov for 2020, som regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige om mandag.

Puljen betyder, at beboere i områder med dårlig bredbåndsdækning fremover får mulighed for at søge om offentlige støttekroner til at etablere hurtigere forbindelser.

Bredbåndspuljen bliver forlænget, så der også i 2020 er 100 millioner kroner til bedre bredbånd.