Højhus-planer i Rudkøbing sætter sindene i kog

Forleden sagde et politisk flertal på Langeland nej til et 12 etagers højhus på Rudkøbing Havn, men debatten raser videre med uformindsket styrke.

- Den falliske drøm om et monstrum på Rudkøbing Havn, som et skvulp fra 20 års fejltagelser på en række større danske byers havne, er faldet.

Ordene kommer fra en markant stemme i kulturdebatten på Langeland, Peter Dragsbo, som er lettet over, at planerne om et højhus på 12 etager er taget af bordet.

Til gengæld bekymrer det ham, at der stadig er lokalpolitikere, som drømmer om at tillade højere byggeri end de nuværende fire etager, som lokalplanen siger.

- Vi er ikke imod udvikling. Nyt skal bare hænge sammen med det gamle og respektere spillereglerne i et historisk miljø, siger Peter Dragsbo, som er formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø.

Som tidligere direktør på Sønderborg Slot, tidligere museumsinspektør i Esbjerg og Middelfart, tidligere formand for Langeland Museum og forfatter til en række bøger om historiske bymiljøer, kender han vores kulturarvshistorie bedre end de fleste.

- Jeg argumenterer ikke med, at et højhus i sig selv er grimt. Man skal bare tænke over, hvordan det passer ind i det eksisterende miljø. I det her tilfælde vil det være i modstrid med synet af Rudkøbing ude fra vandet. Og i modstrid med oplevelsen af havnen, når man kommer fra middelalderbyen med den lave ældre bebyggelse.

Højhusdebat raser videre

Diskussionen om et højhus på havnen i Rudkøbing har raset i flere uger. Debatten opstod efter en lokal erhvervsmand for nylig købte en grund på 300 kvadratmeter mellem Danish Agros silo og Løvens Pakhus. 

Forleden skulle økonomiudvalget i Langeland Kommune tage stilling til, om lokalplanen skulle ændres med henblik på at give den nye grundejer tilladelse til at opføre et højhus med op til 12 etager. Forslaget blev nedstemt af et flertal i økonomiudvalget. 

Det har imidlertid ikke fået debatten til at forstumme. Nu diskuterer politikerne, om der i stedet skal gives tilladelse til byggeri på seks eller otte etager. 

- Vi vil gerne tiltrække tilflyttere, og det kræver jo også, at vi kan tilbyde nogle attraktive boliger og herunder vil boliger på en havn, også høje boliger med udsigt,  være attraktive. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal plastre vores havn til med med højhuse, siger René Larsen (S), som er formand for Klima- teknik- og miljøudvalget.

- Jeg er med på, at der ikke skal bygges i 12 etager. Jeg har forslået otte etager, og det synes jeg, at der er plads til, selv om Rudkøbing er en middelalderby og historisk velbevaret. Men der skal også være mulighed for moderne bygninger. Hver periode har sin stilart, og her i 2023 skal vi ikke kun bygge i gammel stil, siger formanden.

Debatten optager langelænderne

Debatten om højhuset har de seneste uger også optaget borgerne, som i stor stil har udtrykt deres vrede i læserbreve og på sociale medier.

Mens nogle ser det som positiv udvikling, lyder en stor del af kritikken på, at lejlighederne i et højhus vil henvende sig til kommunens mere velbjergede borgere. Andre ser det som et æstetisk overgreb på en smuk, lille købstad.

- Vi har virkelig en befolkning, der går meget op i byen og havnen, og som har en stor veneration for udviklingen. Det er en gave til os politikere, at folk ikke bare er ligeglade, siger borgmester Tonni Hansen (SF), som selv stemte imod planerne om et højhus på 12 etager.

- Jeg har svært ved at se, at der skal være mulighed for at bygge ret meget højere end de nuværende fire etager,  som lokalplanen foreskriver. Men jeg er da åben overfor at tage diskussionen.

Borgmesteren ser derfor frem til det kommende kommunalbestyrelsesmøde 27. marts, hvor politikerne skal diskutere sagen igen.

- Teknikudvalget ventes at komme med et ændringsforslag til en mellemløsning, som så indebærer tilladelse til at bygge lidt højere end de nuværende fire etager, siger borgmesteren, som ikke er afvisende overfor fem eller seks etager.

Nej til mellemløsning

Selv om der i Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø er lettelse over, at der ikke længere tales om et højhus med 12 etager, så er der stadig stor bekymring over, at flere af politikerne signalerer vilje til at åbne for seks eller otte etager.

- Der er brug for en samlet planlægning af havnen og de tilgrænsende byområder ud fra en grundig analyse af, hvad kulturmiljøet, havnelivet og det visuelle indtryk fra land- og vandsiden kan tåle, siger Peter Dragsbo.

- Vi bør kigge til Kerteminde, hvor jeg selv var med til at lave den "kulturarvsmasterplan", som gjorde, at byggeriet på nordkajen af Kerteminde Havn er karakteriseret ved en tæt-lav gadeagtig bebyggelse, der gentager bebyggelsesstrukturen fra den ældre by.

Peter Dragsbo har derfor denne opfordring til poltikerne.

- Tag jer tid og lav en ordentlig plan, der gælder langsigtet og er kvalificeret og vær klar over, at I planlægger i et kulturmiljø.Oversigt

    Oversigt