Spor til fremtiden: Langeland melder sig ind i fynsk samarbejde

Samtlige partier i Langeland Kommune er enige om budgettet for næste år. Her er der blandt andet sat penge af til fuldt medlemsskab af Udvikling Fyn og grønne initiativer.

Næste års husholdningsregnskab for Langeland Kommune er på plads, efter en enig kommunalbestyrelse blev natten til onsdag enig om budget 2019. 

I budgettet er der blandt andet sat penge af til, at Langeland Kommune bliver fuldgyldigt medlem af organisationen Udvikling Fyn, og det er borgmesteren glad for.

- Lige fra jeg stillede op, har jeg arbejdet for at Langeland Kommune skal være med i de fynske fællesskaber, så vi tager medansvar for udviklingen for hele det fynske område. Jeg er rigtig glad for opbakning til, at vi nu bliver en del af Udvikling Fyn, siger Tonni Hansen (SF).

Grønne initiativer

I budgettet for 2019 er der også sat penge af til, at kommunen kan tage en række grønne initiativer, som skal skabe flere grønne arbejdspladser i Langeland Kommune.

Partierne bag budgettet er blevet enige om at nedsætte et grønt udviklingsråd, som skal bestå af eksperter, investorer, landbruget og forskere, der har viden om, hvordan man skaber grønne arbejdspladser i landdistrikterne. Forventningen er at rådet om seks-syv måneder kommer med en række forslag, som man kan gå videre med.

Samlet set er der et overskud på driften på 29,5 millioner kroner, hvor de 15,5 millioner kroner bliver brugt til at afdrage gæld og de 14 millioner kroner bliver brugt til anlægsinvesteringer i blandt andet Rudkøbing fiskerihavn.

Hammerstolt borgmester

Det er borgmester Tonni Hansens første budget i Langeland Kommune, og han glæder sig over, at det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag budgettet.

- Jeg er hammerstolt af budgettet og, at det er lykkedes at nå til enighed. Det er en meget ansvarlig kommunalbestyrelse, og i andre kommuner, giver det splittelse og ævl og kævl. Her på Langeland bider vi tænderne sammen og lægger nogle spor til fremtiden, siger Tonni Hansen.

Spares på skoler og kontanthjælp

På sparesiden har kommunen indlagt besparelser på udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp, hvor kommunen forventer, at der kan spares op imod to millioner kroner, ved at flere langelændere kommer i arbejde.

Derudover har kommunen også faldende udgifter til skolerne på grund af et faldende børnetal.