Letbanen: Slagsmål om millioner efter ekspropriation

34 ekspropriationer skal afprøves i Taksationskommissionen. Kommission har kun dækket en tredjedel af de økonomiske krav.

Taksationskommissionen – den øverste ankemyndighed – kommer til at se på mindst 34 af de ekspropriationer, der er fulgt i kølvandet på linjeføringen af Odense Letbane.

De 22 af sagerne er anket af private lodsejere, mens Odense Letbane selv har anket 12 af sagerne, der vedrører både store og mindre grundstykker, ejendomme og servitutter.

I de 34 klagesager er der økonomiske krav for knap 140 millioner kroner, men ekspropriationskommissionen har kun ønsket at udbetale erstatninger på under en tredjedel af beløbet, nemlig 42 millioner kroner.

De store er utilfredse

Ekspropriationskommissionen har lagt sig ud med nogle af byens helt store grundejere blandt andre Niels Thorborg og Jens Bellings ejendomsselskab Damsbo Aps., der selv har værdisat fire ekspropriationer i Odense Erhvervspark i Hestehaven til 54 millioner kroner. Det beløb har en kommission med stemmerne 3-2 barberet ned til en erstatning på under halvdelen, nemlig 24 millioner kroner.

Hos Rema Butiksudvikling, der ifølge ekspropriationskendelsen, er klar til at investere 250 millioner kroner i et nyt erhvervs- og boligprojekt i forlængelse af Kongensgade, er der heller ikke udelt begejstring for Ekspropriationskommissionen.

For mens Rema har vurderet, at letbanen vil koste dem 32,7 millioner kroner, har ekspropriationskommissionen blot takseret indgrebet til 200.000 kroner.

10 procent er for lidt

Grunden til at Odense Letbane har anket 12 af sagerne, er først og fremmest fordi letbanen er utilfreds med den måde ekspropriationskommissionen har værdisat letbanens påvirkning af grund- og ejendomspriserne.

I langt de fleste tilfælde er kommissionen ifølge Odense Letbane nået frem til, at grund- og huspriserne vil stige med 10 procent langs letbanens 14,5 kilometer lange rutenet. Og det samme beløb har man derfor trukket fra erstatningerne.

Men 10 procent er alt for lidt mener Odense Letbane.

Forkert beregning

Letbanen mener desuden, at ekspropriationskommissionen anvender en forkert metode til udregningen. Fremfor at trække en procentdel fra den udregnede erstatning, burde man trække den fra restejendommens værdi, argumenterer Odense Letbane i en af afgørelserne.

I flere af de ankede sager, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i, har ekspropriationskommissionen dog valgt at sænke erstatningen helt op til 20-40 procent, fordi letbanen går forbi grundene.

Ifølge Odense Letbane er ni ejendomme allerede overtaget af Odense Letbane, fordi de er blevet totaleksproprieret, og fordi man har kunnet blive enige med ejerne.

I alt er 315 ejendomme berørt af ekspropriation. 121 mangler fortsat at blive deleksproprieret, oplyser Odense Letbane.

Fem anker i Aarhus

I Aarhus, hvor 12 kilometer letbane åbner i år, har man gennemført 165 ekspropriationer hos 72 lodsejere. Kun fem afgørelser er anket, og Aarhus Letbane har ikke anket en eneste selv.  

Det sidste skyldes ifølge Odense Letbane, at ekspropriationerne i Aarhus er vedtaget før jernbaneloven blev ændret.

Ændringerne betyder, at der nu SKAL foretages fradrag for fordele, også generelle fordele. Hvilket er direkte nævnt i anlægsloven for Odense Letbane.

Kommisarius Mette Peljdrup Nielsen ønsker ikke at udtale sig om afgørelserne for Odense Letbane.

Taksationskommissionen forventer at behandle sager fra Odense i andet halvår af 2017.

Taksationskommissionens afgørelser kan indbringes for domstolene.