I det fynske folks tjeneste

Vejarbejde på tværs: To store veje påvirkes

Så skal der graves igen. To store indfaldsveje i Odense bliver påvirket i weekenden, når der bliver gravet ud til kabler og kloakrør i forbindelse med letbanebyggeriet.

Foto: Grafik: Odense Letbane

Både på Middelfartvej og Ørbækvej skal forsyningsselskaberne i den kommende weekend grave på tværs af vejbanen. Derfor er det nødvendigt at lukke Middelfartvej af for trafik i begge retninger mellem Hauges Plads og Christmas Møllers Vej. Og på Ørbækvej bliver den ene side, de nordgående spor, lukket af mellem Munkerisvej og Nyborgvej.

Gravearbejdet på tværs af vejbanerne bliver udført i weekenden for at skåne byens bilister mest muligt – da det er i weekenden, at der er mindst trafik. Derfor bliver der også arbejdet om natten, og naboer kan opleve lys- og lydgener, skriver Odense Letbane i en pressemeddelelse.

På Middelfartvej skal Fjernvarme Fyn og ejerne af de ”bløde” kabler, altså el-, antenne- og telekabler, udføre i alt fire krydsninger mellem Hauges Plads og Christmas Møllers Vej.

  Foto: Grafik/Odense Letbane

Derfor bliver strækningen lukket af for trafik i begge retninger i tidsrummet mellem fredag 16. september klokken 24 og mandag 19. september klokken 05. Altså i praksis fra fredag nat og hele weekenden, men dog afsluttet inden morgentrafikken mandag.

I denne periode kan bilister anvende Christmas Møllers Vej og Stadionvej som omkørsel.

Der vil være mulighed for sive-adgang for beboere på strækningen fra Hauges Plads, hvor der bliver lagt plader over udgravningen.

På Ørbækvej skal VandCenter Syd blandt andet lægge et kloakrør, som skal forbinde virksomheder og boliger på L. A. Rings Vej med rør på den modsatte side af Ørbækvej. Samtidig skal Fjernvarme Fyn udføre en omkobling af fjernvarmerør ud for Købkesvej.

Derfor bliver de nordgående spor mellem Munkerisvej og Nyborgvej lukket i perioden mellem lørdag 17. september klokken 17 til mandag 19. september klokken 05. Altså fra lørdag aften til tidligt mandag morgen, inden myldretidstrafikken sætter ind.

Munkerisvej og Nyborgvej fungerer som omkørsel for bilister, der kommer fra syd, mens der arbejdes på tværs af Ørbækvej. Det sydgående spor på Ørbækvej er åbent som normalt.

Cyklister og fodgængere har adgang som normalt – både på Middelfartvej og Ørbækvej.

Vejarbejdet på Middelfartvej og Ørbækvej er en del af de såkaldte ledningsflytninger, der skal forberede Odense til letbanebyggeriet. De lokale forsyningsselskaber skal flytte rør og kabler, da de ikke må ligge i vejen for letbanens spor.