Skolelederforening: Der bliver ikke skåret i ledelsesretten

Formanden for Skolelederforeningen i Odense er tilfreds med den nye lokalaftale for lærerne i Odense. Han tror ikke på, ændringen kan påvirke ledelsesretten.

Formanden for Skolelederforeningen i Odense, Mohamed Bibi, deler ikke de borgerliges bekymring om en forringelse af ledelseretten. 

Det glæder mig at Odense Kommune og Odense Lærerforening har fundet en fælles platform, siger han. 

Den nye aftale betyder blandt andet, at lærerne får fem ugentlige arbejdstimer, som de selv kan bestemme hvor og hvornår, de vil afvikle. De skal altså ikke længere være alle 37 timer om ugen på skolen, men må fremover godt tage fem af de timer i hjemmet om aftenen. 

-Jeg synes ikke, at der bliver skåret i ledelsesretten. Det er stadigvæk skolelederne, der leder og fordeler arbejdet ud på skolerne. Og en smule fleksibilitet vil ikke ændre på det, siger Mohamed Bibi, formand for Skolelederforeningen, Odense. 

Mohamed Bibi håber på, at anerkendelsen af lærerne og arbejdsfleksibiliteten vil medvirke til et bedre arbejdsmiljø ud på skolerne. 

Udover de mere fleksible tider, vil der efter planen også afsættes 10 tvungne akademidage om året, hvor lærerne skal være til stede.  Akademidagene skal bruges til samarbejde og fællesforberedelse med skolens andre lærer. Blandt andet til at planlægning af det kommende skoleår.

Den nye aftalen skal drøftes i byrådet på onsdag.