Alle skal hjælpe Middelfart med klimamål: Vil sænke farten på Fynske Motorvej

Står det til byrådet i Middelfart, så skal motorvejsbilister til at køre noget langsommere igennem kommunen på Fynske Motorvej.

Byrådet i Middelfart vil nu have, at trykket skal lettes på speederen, når bilister på den statslige motorvej E20 suser igennem kommunen. 

Det skal de, fordi kommunen har sat, hvad den selv kalder et "ambitiøst" klimamål, hvilket betyder, at kommunen skal nå at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Og en god andel af den reduktion kan kommunen få fra de mange motorvejsbilister, der kører med 130 kilometer i timen på de næsten 17,7 kilometer motorvej igennem Middelfart Kommune.

Helt konkret forventes et flertal i byrådet mandag at sende en appel til transportministeren om at sænke hastighedsbegrænsningen fra 130 til 110 kilometer i timen på Fynske Motorvej.

- Vi må erkende, at skal vores ambitiøse klimaplaner virkelig have luft under vingerne, så er vi altså også nødt til at kigge på gennemsnitshastigheden på motorvejene, og der synes jeg faktisk, at 110 er meget passende, siger Morten Weiss-Pedersen, der sidder i Middelfart byråd for Konservative. 

Skubber I ikke bare problemet hen på nogle tilfældige bilister, der lægger vejen forbi i stedet for at lave tiltag over for jeres egne borgere?

- De tilfældige bilister er også borgere i Danmark og er også for mig at se moralsk forpligtede til at gøre noget for klimaet. Vi er alle aktionærer i at få en klimaløsning op at stå, siger byrådsmedlemmet. 

Sparer mere end fjernvarme

Ifølge kommunens egne tal, der er udarbejdet af ingeniørfirmaet Planenergi og gennemregnet af Danmarks grønne tænketank Concito, vil en hastighedsreduktion helt ned på 110 kilometer i timen kunne spare 12.660 ton CO2 om året. 

Til sammenligning vil et planlagt skift fra gas til fjernvarme i Strib give en CO2-reduktion på 6.000 ton om året.

Om den store CO2-reduktion skriver den kommunale forvaltning selv, at det er en "stor mængde CO2, som ikke findes andetsteds". 

Forslaget har tidligere været behandlet i både Økonomiudvalget samt Klima- natur og genbrugsudvalget, hvor kun Venstre har stemt imod.

I Venstre peger Regitze Tilma på, at bilisterne i forvejen er godt i gang med at sænke farten af sig selv på motorvejen.

- Vi er generelt imod at lave forbud og skulle diktere ting, som man i forvejen er godt igang med, siger byrådsmedlemmet fra Venstre.

- Det er symbolpolitik. Det er jo ikke noget, vi kan beslutte som kommune - det ligger et andet sted, tilføjer hun. 

Og bolden kommer også nu til at ligge ved transportministeren.

Det er dog ikke lang tid siden, at ændringen gik den anden vej. 

Mellem Odense V og Gribsvad hævede Vejdirektoratet i 2021 farten fra 110 til 130 kilometer i timen på E20 Fynske Motorvej.

Oversigt

    Oversigt