Jysk-fynsk samarbejde: Middelfart Sparekasse planlægger fusion

Repræsentantskaber skal tage stilling til en mulig sammenlægning mellem to pengeinstitutter til august.

Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen, der har hovedsæde i Silkeborg, sigter mod en sammenlægning, hvor Middelfart Sparekasse bliver det fortsættende pengeinstitut.

Middelfart Sparekasse er et væsentligt større pengeinstitut og har derfor større økonomiske muskler. Det gør den bedre rustet til fremtidige kapitalkrav og reguleringer. 

Folkesparekassen hører til blandt de mindre pengeinstitutter i landet, men er velkonsolideret og har en pæn kundeportefølje.

Udfordret

Folkesparekassen er dog også - i lighed med andre pengeinstitutter - belastet mere og mere af stigende myndighedskrav og administrative byrder, der kræver omfattende investeringer på medarbejdersiden og i nye IT-løsninger. 

Tillige er kravene til pengeinstitutters kapitalgrundlag øget markant efter finanskrisen.

Hvis Folkesparekassen skulle have fortsat som selvstændigt pengeinstitut, ville det både kræve prisstigninger over for kunderne og færre medarbejdere.

- Det betyder meget for os, at kunderne fremover vil blive rådgivet mindst lige så godt som før. Middelfart Sparekasse arbejder ligesom Folkesparekassen alene i kundernes interesser. På den måde passer vi rigtig godt sammen. Middelfart Sparekasse er en fremtidssikret løsning både for garanter, kunder og medarbejdere, fortæller direktør i Folkesparekassen, Martha Petersen.

Skal godkendes

Både Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen er organiseret som garantsparekasser med repræsentantskaber som øverste myndighed - uden aktionærer eller andre kapitalinteresser.  

Middelfart Sparekasse beholder lokalerne på Herningvej i Silkeborg for at etablere en afdeling i det midtjyske. I forvejen har Middelfart Sparekasse 12 afdelinger i Jylland og på Fyn, blandt andet tæt på Folkesparekassens adresser i Aarhus og Odense.

En forudsætning for sammenlægningen er, at begge sparekassers repræsentantskaber godkender den på repræsentantskabsmøder, der holdes i august. Også de offentlige myndigheder skal give deres godkendelse, før sammenlægningen er endelig.