Kunne have endt i alvorlig togulykke: Godstog kørte to kilometer over Fyn med flækket hjul

Det kunne have endt helt galt, da et godstog på vej over Fyn ødelagde et hjul på en vogn.

Rent held kan have forhindret en alvorlig togulykke på Fyn.

- Sådan noget må bare ikke ske.

Alligevel stod Havarikommisionens folk en torsdag for et år siden på et togspor på Vestfyn og kiggede på et godstogs flækkede toghjul. 

Forud var der sket en hændelse, som Havarikommisionen i dag mener potentielt kunne have endt i en alvorlig togulykke.

For det var et rent tilfælde, at havarieksperterne nu havde mulighed for i ro og mag at kigge på det maltrakterede toghjul. 

Det fortæller Bo Haaning, souschef for Havarikommissionen.

- Under lidt andre omstændigheder kunne det have ført til en alvorlig ulykke, siger Bo Haaning, der også er leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen.

Fra Tyskland til Sverige

Da Hectorrail 42702 på sin vej fra Krefeld i Tyskland til Katrineholm i Sverige kørte over Fyn og gennem Ejby på Fyn den 13. januar 2022 blev godstoget nemlig standset ved en fejl.

Lyssignalet på Ejby Station gav ved en teknisk fejl pludselig rødt signal til godstogets lokomotivfører, der straks indledte en såkaldt farebremsning. 

Heldigvis nåede lokomotivføreren aldrig videre, selvom han hurtigt fik grønt lys til at køre igen. En gruppe banearbejdere fra Banedanmark havde nemlig set et uvant syn, da godstoget kørte forbi dem på Ejby Station. 

Første godsvogn efter lokomotivet hoppede voldsomt. Sådan beskriver Havarikommisionen situationen i en foreløbig rapport fra hændelsen.

- Så de går over til toget og banker på døren op til lokomotivføren og siger, de kan se, der er noget galt med det ene hjul, siger Bo Haaning.

Da de sammen kiggede nærmere på hjulet kunne de konstatere, at 40 procent af hjulet manglede.

- Det sker meget sjældent under kørsel i Danmark. Vi har ikke kendskab til lignende hændelser inden for de sidste 10 år, siger Bo Haaning.

Artiklen fortsætter efter billledet.

Det smadredehjul på godstoget.
Det smadredehjul på godstoget.
Foto: Havarikommissionen

Kunne have endt i alvorlig ulykke

Ingen kom til skade ved hændelsen, og skaderne var begrænset til hjul, bremser og bunden af vognen, lyder det i Havarikommisionens foreløbige rapport.

I rapporten fremgår det dog også, at Havarikommisionen, der ellers kun tager sig af alvorlige ulykker, er gået ind i Ejby-hændelsen, fordi den "under lidt andre omstændigheder vurderes at kunne have ført til en alvorlig ulykke."

- Vi kan ikke afvise, at det ødelagte hjul kunne have ført til en alvorlig ulykke, siger Bo Haaning, der dog siger, at sandsynligheden er lille.

- Sådan noget må bare ikke ske, understreger han.

Inden toget blev bragt til standsning ved en tilfældighed, havde det nået at køre 1.879 meter.

Havde tilfældighederne ikke været på godstogets side, så frygter Bo Haaning, at det kunne været gået meget værre.

- Var det for eksempel afsporet og havde mødt et passagertog, der kørte 180 kilometer i timen i modsatte retning, siger han uden at færdiggøre det tænkte scenarie. 

Havarikommisionen arbejder stadig på at fastslå årsagen til, at hjulet knækkede. Dog fortæller Bo Haaning, at man tidligere har set, at termisk overbelastning har været skyld i at toghjul knækker. 

Altså kan en længerevarende varmebelastning gøre hjulet så svagt, at det simpelthen flækker eller knækker.

Storebæltsulykken

I den foreløbige rapport oplyser Havarikommisionen, at togets vedligeholdelsesinstruktioner og -dokumentation er undersøgt. 

Bo Haaning vil dog endnu ikke afsløre, hvad undersøgelserne viser, da Havarikommissionen endnu er i gang med den endelige undersøgelse.

Ser du ligheder med Storebæltsulykken?

- Den eneste sammenhæng er, at det er en godsvogn. Ellers er det, der er sket, to vidt forskellige ting, svarer souschefen. 

Men man kan komme til at tænke på Storebæltsulykken og den lignende hændelse. Skal vi være bekymrede?

- Der er taget hånd om de to andre ulykker og hændelser og sat barrierer op, der gør, at det ikke skulle kunne ske igen, forsikrer Bo Haaning.

Helt overordnet er ulykker med godstog og passagerer meget sjældne og langt fra den ulykkesfrekvens, der er i vejtrafikken, tilføjer han.

Havarikommissionen har i sin foreløbige undersøgelse af sagen fastslået, at hjulbruddet skete, da toget kørte 99 kilometer i timen, og at toget fortsatte knap 1.300 meter med uændret fart, før det altså ved en fejl blev beordret til standsning kort før Ejby. 600 meter senere holdt toget stille.  

Den eller de tabte hjuldele er efterfølgende ikke fundet.

Blandt andet fordi godstoget, der er ejet af det svenske jernbaneselskab Hectorrail, kom fra Tyskland og var på vej til Sverige, har det trukket ud med at få færdiggjort undersøgelserne af hændelsen. 

Det tager længere tid, når der er udenlandske parter involveret, skriver Havarikommissionen i den foreløbige undersøgelse.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvornår den endelige undersøgelse af hændelsen er klar.

Ved Storebæltsulykken 2. januar 2019 mistede otte mennesker livet på grund af kraftig vind og uforsvarlig sikring af en sættevognstrailer, da et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog på broen.

Oversigt

    Oversigt