I det fynske folks tjeneste

Kystsikring i Lillebælt

Banedanmark er igang med at kystsikre området ved den gamle Lillebæltsbro, hvor strøm har gnavet i kystlinjen.

01:50

1 af 4

Arbejdet foregår omkring den yderste bropille på Middelfartsiden.

Kystsikringen udføres med store sten.

De fragtes til stedet på en 60 meter lang pram, mens selve arbejdet sker fra en tilsvarende pram med ben, som står på havbunden.

Herfra sænkes stenene ned omkring bropillen.

Arbejdet ventes færdigt omkring 24. februar, og indtil da er en strækning på 130 meter fra kysten til den første strømpille spærret for al sejlads.

Arbejdet har ingen betydning for trafikken over broen.

Se billeder af arbejdet ved at klikke på fotorullen foroven i artiklen.