Middelfarts mange førtidspensionister har en forklaring

En opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen placerer Middelfart i landets top med hensyn til tilkendelser af førtidspension begrundet med psykiske lidelser. Men der er en naturlig forklaring.

I følge borgmester Steen Dahlstrøm, Soc.dem., er forklaringen at Middelfart gennem 130 år har haft forholdsvis mange psykiatriske behandlingstilbud.

En stor del af patienterne derfra er blevet placeret i forskellige botilbud og er blevet i Middelfart.

Borgmesteren hæfter sig i øvrigt ved, at antallet af tilkendte førtidspensioner begrundet med psykiske lidelser ikke er stigende.