Motorvejen i spil i klimakamp: - Det vil skade fremkommeligheden

Det er ikke helt galt, når Middelfart Kommune vil spare miljøet for CO2-udledning fra motorvejen, siger tænketanken Concito. Men der er ikke nødvendigvis opbakning på Christiansborg.

Når et flertal i byrådet i Middelfart som ventet hejser et flag for et - måske kontroversielt - klimaforslag, så er der ikke nødvendigvis opbakning på Christiansborg.

Byrådet ser gerne, at hastigheden på kommunens 17,7 kilometer motorvej sænkes til 110 eller endda 100 kilometer i timen.

Det vil sænke udledningen af CO2 med op mod 14.130 ton om året, og det vil Enhedslistens fynskevalgte medlem af Folketinget, Victoria Velasquez, gerne støtte.

- Jeg synes egentlig, vi skal være positive over for, at man i byrådet ser på: “Hvordan kan vi være med til at lave et mindre CO2-aftryk end det, som vi gør i dag?”.

- Og det synes jeg, da vi skal bakke op om på Christiansborg, hvis der er opbakning i byrådet til, at vi skal sætte hastigheden ned, siger Victoria Velasquez.

Men om det er realistisk, er hun spændt på at se.

- Jeg håber da, at folk overholder fartgrænsen, når den bliver sat til eventuelt de 100 kilometer i timen. Især fordi vi ved, at det vil være rigtig godt for dem, der bor omkring, i forhold til partikelforurening og i forhold til støjgener. Og det så også oven i købet er godt for klimaet.

I marts var I (i Enhedslisten, red.) ude at sige, at man burde sænke hastigheden på grund af energisituationen. Er det her forslag fra Middelfart Kommune noget, man skulle udbrede til hele landet?

- Altså hvis vi har en løsning, som både sænker energiaftrykket, er godt for klimaet, godt i forhold til partikelforurening og også godt i forhold til at sænke støjgenerne – som vi ved har konsekvenser for dem, der bor tæt på – så synes jeg da, det er et forslag, vi herinde på Christiansborg skal tage godt imod og tage alvorligt og og se på.

- Så jeg er også åben for at se, om vi skal gøre det andre steder, siger Victoria Velasquez.

På den anden side af den politiske midte på Christiansborg er det småt med begejstringen for forslaget fra Middelfart.

- Jeg forstår ikke det her forslag. Det vil skade fremkommeligheden.

Sådan siger den fynske venstremand Lars Chr. Lilleholt. Han peger på, at motorvejen er bygget for, at bilen skal kunne komme frem, og at der undgås kødannelser.

- Det her forslag vil betyde, at den effekt, der er kommet af, at vi nu har fået udvidet motorvejen ved Middelfart til tre spor, der vil denne effekt jo fuldstændig forsvinde, siger han.

Lars Chr. Lilleholt afviser i det hele taget tanken om, at kommuner begynder, at ville sænke hastigheden på motorvejen. Han kalder det en "zigzag-kurs"

- Jeg synes, at Middelfart Kommune skulle bruge ressourcerne på at reducere udledningen af CO2 inde i kommunen frem for at begynde at tage fat på motorvejen.

Han er heller ikke lun på tanken om, at sænke den overordnede hastighedsgrænse på 130 kilometer i timen på motorvejen til gengæld for en lavere forurening.

- Jeg synes først og fremmest, at vores motorveje er bygget for, at man komme frem. På en lang række af strækninger, der er motorvejene bygget til, at bilisterne kan køre 130 kilometer i timen.

- Det sikrer fremkommeligheden og er med til at sikre at bilisterne kan komme til og fra arbejde på en hurtig og effektiv måde. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt.

- Det er netop derfor vi har motorveje, slår Lars Chr. Lilleholt fast.

K-politiker: Det er en brændende platform

Den fynske Christiansborg-politiker henter ikke samme holdning fra sin kollega i blå blok, Morten Weiss-Pedersen fra Det Konservative Folkeparti i byrådet i Middelfart.

Morten Weiss-Pedersen siger, at 110 kilometer i timen er meget passende.

- Vi må erkende, at skal vores ambitiøse klimaplaner virkelig have luft og virkelighed, så er vi altså også nødt til at kigge på gennemsnitshastigheden på motorvejene.

Han mener ikke, at udvidelsen til tre spor, og at Fynske Motorvej på Vestfyn er bygget til 130 kilometer i timen, er et modargument i klimakampen.

- Vi står på en brændende platform i forhold til, at klimaet er ved at koge over, og der må vi altså allesammen yde et bidrag.

Folketinget har vedtaget, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 70 procent i 2030.

Og ifølge tal fra ingeniørfirmaet Planenergi - og som er gennemregnet af Danmarks grønne tænketank Concito - vil en hastighedsreduktion helt ned til 100 kilometer i timen kunne spare Middelfart Kommune for op mod 14.130 ton CO2 om året.

Det svarer til mere end det dobbelte af det planlagte skift fra gas til fjernvarme i Strib. Her vil fjernvarme give en CO2-reduktion på 6.000 ton om året.

Morten Weiss-Pedersen mener, at klimasituationen er så alvorligt, at alle må yde noget. Også selvom, at bilerne på motorvejen i stort omfang bliver ført af tilfældige bilister.

- Jamen, de tilfældige bilister er også borgere i Danmark, og for mig at se moralsk forpligtet på at gøre noget for klimaet.

- Vi er alle aktionærer i at få en klimaløsning op at stå, siger han.

Ekspert: Det kan smitte til andre kommuner

Lige præcis den pointe får Morten Weiss-Pedersen opbakning i fra Concitos Søren Have. Han er programchef for fremtidens mobilitet.

- For en kommune, som gerne vil gøre noget, så batter det meget.

- Det kan jo for eksempel måske smitte til andre kommuner, og så batter det lige pludselig meget mere.

- Og det kan måske også gøre, at man på landsplan bliver lidt mere modig i forhold til faktisk, at gøre nogle af de ting der der batter, siger Søren Have.

Søren Have, programchef for fremtidens mobilitet hos tænketanken Concito.
Søren Have, programchef for fremtidens mobilitet hos tænketanken Concito.

En af de ting Concito peger på er de faldende priser på benzin. Her kan man mindske forbruget ved, at forhøje afgifterne.

- Det er der virkelig batter noget, siger programchefen.

Lavere hastighed har jo også nogle omkostninger i form af længere rejsetid. Er det det værd?

- Vi har regnet på, hvor meget mere benzin man skal bruge for, at køre så meget hurtigere. Det går næsten lige op med med den tid man plejer, at sige at folks tid er værd, så når du er oppe i de hastigheder, og benzinpriserne er så høje, så kan man godt sige det er det værd, siger Søren Have.

Han uddyber regnestykket med, at kører man med de hastigheder én kilometer langsommere, så sparer man cirka én procent i brændstof.

- Det er så også det samme i CO2, og det vil så sige, at det vil give en en besparelse på 15 til 20 procent for dem der ikke allerede kører langsomt.

Han mener derfor, at Middelfart-politikernes intentioner samtidig vil få trafikken til at glide nemmere.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både fungerende klimaminister Dan Jørgensen og ligeledes fungerende transportminister Trine Bramsen, men ingen af dem har haft mulighed for at stille op.

Det er en anmodning

I Middelfart Kommune ønsker et flertal i byrådet at reducere udslippet af drivhusgasser ved at sænke farten på motorvejen.

Oversigt

    Oversigt