Naturpleje i Ejby Mose

Middelfart Kommune og Danmarks Jægerforbund har i fællesskab modtaget 300.000 kroner fra 15. Juni Fonden til et projekt i Ejby Mose.

Projektet går ud på at skabe mere natur i området i samarbejde med lodsejerne og give mere plads til vildtet.

Samtidig skal projektet illustrere, hvordan natur, vildt og jagt kan gå hånd i hånd.

En helt afgørende faktor er, at lodsejerne i området engagerer sig i projektet, fortæller Sabina Rohde, biologi-formidler hos Danmarks Jægerforbund.

Projektet kører helt på frivillig basis.

Hovedkontakten med lodsejerne står Danmarks Jægerforbund for og de levere også rådgivning om natur- og vildtpleje.