Overfyldte bleer og tis i kolbe: Forstander på friplejehjem fratrådt efter alvorlig kritik

Pårørende kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed, der nu slår fast, at der er kritiske problemer med personalets kundskaber, mangelfuld pleje, medicinhåndtering og rod i journalerne.

Beboere, der ikke får skiftet deres bleer fyldt med urin. 

Beboere, der må tisse i en kolbe og ikke får hjælp, når de trykker på deres alarm. 

Personale, der har mere travlt med tale i mobiltelefon end at passe de demente beboere. 

Pårørende, der føler sig ignoreret, og personaleflugt i stor stil.

Sådan er forholdene ifølge pårørende og beboere på Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart.

Det kan TV 2 Fyn nu fortælle få dage efter, at en dokumentar fra TV 2, som afdækker forholdene for ældre på et plejehjem i Køge, har stjålet det politiske fokus.

Plejehjemmet har fået det seneste påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har uddelt til et dansk plejehjem, og det er ikke rar læsning.

Friplejehjemmet i Middelfart har 40 beboere og 86 ansatte og er et selvejende plejehjem under Danske Diakonhjem.

Den 5. og 7. august sender grupper af pårørende en såkaldt bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, der først sender Ældretilsynet på besøg den 25. august - og den 29. august afholdes der et sundhedfagligt tilsyn.

Besøgene munder ud i et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 14. oktober, som konstaterer, at der er kritiske problemer med personalets kundskaber i forhold til demente beboere, mangelfuld pleje, fejlagtig medicinhåndtering og rod i journalerne.

Forstander fratrådt

I øjeblikket er plejehjemmet i Middelfart underlagt forstanderen for Danske Diakonhjems plejecenter i Tølløse, Susan Andreasen, der er konstitueret som forstander, indtil en ny bliver ansat. Desuden er der konstitueret en daglig afdelingsleder.

I tilsynet fra Ældretilsynet oplyses det, at halvdelen af de ansatte er udskiftet inden for det seneste år. Desuden er 29 ufaglærte tilknyttet plejehjemmet.

Ifølge diakonhjemschef Lene Soelmark har man opsagt samarbejdet med forstanderen på Friplejehjemmet Lillebælt, der er stoppet efter "gensidig aftale." Og der forestår nu et større arbejde for at genskabe tilliden til beboere og pårørende.

Lene Soelmark, diakonhjemschef, Danske Diakonhjem.
Lene Soelmark, diakonhjemschef, Danske Diakonhjem.


- Det, der er sket, er ikke i orden. Derfor er vi gået massivt i gang med et forbedringsarbejde og har skabt en konstruktion med nær daglig ledelse og nøglemedarbejdere og et tæt samarbejde med en kvalitetsmedarbejder fra Middelfart Kommune. Det er en rejse, vi er på mod en bedre faglig balance, og det går rigtig hurtigt, siger Lene Soelmark.

Den hyppige udskiftning i medarbejderstaben er vel ikke den bedste medicin for demente beboere?

- Nej. Vi har lagt vores mødestruktur om, så vi nu har de rette kompetencer til stede døgnet rundt med medarbejdere, der kender beboerne godt, siger Lene Soelmark.

Ifølge diakonhjemschefen har friplejehjemmet ansat nye, nødvendige kompetencer for at leve op til påbuddene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Desuden har man sat udviklings- og forbedringstiltag i gang med det eksisterende personale, så man har de nødvendige færdigheder til at tage sig af de svage ældre.

Der er også rod i jeres journalføring. Både i forhold til at notere beboernes behov og sygdomsforløb?

- Vi erkender fuldstændigt omfanget af problemerne, og de tiltag der skal til, så vi er gået i gang med en omfattende dokumentation for at sikre patientsikkerheden bedst muligt, siger Lene Soelmark.

Ældretilsynet peger på baggrund af samtaler med beboere og pårørende på, at beboere får lov at sidde med urin i bleen, må tisse i kolbe, fordi de ikke kommer på toilettet, at personalet taler i mobiltelefon i stedet for at passe beboerne, at der bliver talt hen over hovedet på beboerne, at personale ikke kommer, når der trykkes på nødkald, at beboerne ikke bliver genoptrænet. Pårørende beretter også, at plejehjemmet ignorerer dem – at de ikke bliver taget alvorligt. At beboere har været efterlyst efter gået fra hjemmet, uden at pårørende ved det. Det lyder ikke rart?

- Nej, det er det bestemt ikke. Det er ikke i orden. Lige så snart vi blev kendt med udfordringerne, gik vi i gang med at forbedre dem, så det ikke kommer til at ske fremadrettet. Vi er gået massivt til udfordringerne, siger Lene Soelmark.

Friplejehjem indgår jo i valgkampen. Venstre og Konservative har foreslået, at alle kommuner får et friplejehjem. Er friplejehjem bedre end kommunale plejehjem?

- Det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig til, men jeg synes, de løser en flot og god opgave på Friplejehjemmet Lillebælt, siger Lene Soelmark.

Og forholdene bliver forbedret?

- De er allerede forbedret, siger diakonhjemschefen.

Fokus på ældreplejen i valgkampen

Ifølge social- og Sundhedsdirektør i Middelfart, Irene Ravn Rossavik, er det kommet bag på kommunen, at der var udfordringer på stedet.

 - Vi kan som kommune ikke give et friplejehjem et påbud, men vi kan hjælpe Friplejehjemmet Lillebælt med at leve op til styrelsens påbud – og det gør vi, siger hun.

Hvad vil I gøre?

- Vi tager det her meget alvorligt og følger tæt op på den udvikling, Friplejehjemmet Lillebælt er i gang med. Vi støtter dem alt det vi kan, og tror på, at de får rettet op på de ting tilsynsrapporten beskriver. For os er det vigtigt, at der er et godt miljø, hvor både borgere og medarbejdere trives, siger Irene Ravn Rossavik.

Antallet af ældre fynboer, der vil på plejehjem, er faldet de seneste ti år. For Lily og Helge var det vigtigt at få lov at sove ind derhjemme. 

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Oversigt

    Oversigt