Lily og Helge frygtede at dø på plejehjem - mange har det som dem

Færre ældre fynboer flytter på plejehjem - i stedet påtager pårørende sig ansvaret. Tilliden til plejehjem er dalende, mener Ældresagen og efterlyser politisk vilje til at prioritere området.

Lily og Helge var bange for at dø på et plejehjem. De ville blive hjemme.

I dag fravælger flere ældre en plejehjemsplads ligesom dem.

Lene Dolmer Sørensen sidder i sin stue i Bellinge og ser tilbage på tiden med sine forældre.

- Det var altid deres ønske at være sammen. Og dø hjemme. De ville ikke på plejehjem. De kendte andre, der havde været det, og det var ikke en god oplevelse, fortæller Lene Dolmer Sørensen.

Lene Dolmer Sørensen og hendes to søstre valgte at opfylde deres ønske. 

Da moren blev alvorligt syg, besluttede de at passe hende i forældrenes hjem. Hun var terminal, og familien oplevede, at plejerne ikke var ordentligt klædt på til at løfte opgaven. 

Døtrene nåede at passede deres mor i tre måneder inden hun døde.

- I dag er jeg glad for, at vi gjorde det, men det var hårdt, fortæller Lene Dolmer Sørensen.

Som at løbe flere maratonløb

Kort efter fik faren en række blodpropper, og døtrene påtog sig på ny plejeopgaven. Selvom de havde gode oplevelser med nogle af plejerne, oplevede de igen, at kommunens plejetilbud var utilstrækkeligt og supplerede selv med rengøring, madlavning og omsorg. 

Det gjorde de i to år frem til hans død i februar 2022. 

- Det var både en fysisk og psykisk belastning. Man kæmper med arme og ben for at få det hele til at nå sammen. Det er en følelse af at have løbet flere maratonløb, siger Lene Dolmer Sørensen.

Familien er ikke ene om at tage et stort ansvar for deres ældre i den sidste tid. 

Selvom antallet af ældre over 80 år er steget med 5.000 på Fyn de seneste ti år, er antallet af ældre på plejehjem og i plejeboliger faldet fra 13,2 procent til 9,6 procent.

En bekymrende udvikling

Den udvikling bekymrer hos Ældre Sagen.

- Det er katastrofalt. Det er et stort fald. Udviklingen går den forkerte vej, mener Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen.

Han mener, at der er sket et skred i befolkningens tillid til en værdig ældrepleje.

- Det er utrygt, når man som borger ser, at der ikke er tid til den enkelte, mener Bjarne Hastrup.

Også hos Alzheimerforeningen begræder de udviklingen, siger foreningens direktør, Nis Peter Nissen.

- Vi oplever, at mange pårørende er tilbageholdende og ikke er trygge ved at sende deres ældre på plejehjem. De presser sig selv til det yderste, og det kan i værste fald betyde, at de går ned med stress, siger Nis Peter Nissen.

Beregninger foretaget af Alzheimerforeningen viser, at andelen af demente på de fynske plejehjem udgør omkring 80 procent af alle plejehjemsbeboere, og at antallet af demente vil stige de næste år.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Kræver politisk vilje

Ældre Sagen efterlyser politisk vilje til at prioritere fagligheden på plejehjemmene og tilstrækkeligt med medarbejdere til at tage sig af dem.

- Det kræver politisk mod at presse kommunerne til at gøre det, der skal til, og man skal give kommunerne flere penge til at løfte opgaven, siger Bjarne Hastrup.

Alzheimerforeningen peger på nationale retningslinjer som en del af løsningen i den enkelte kommune.

- Der bør ikke være 98 forskellige måder at løse problemerne på, mener Nis Peter Nissen.

Folketingskandidater: det skal der ændres på

Det er ikke kun kommunernes ansvar at sikre ordentlige plejetilbud til de ældre - det er et nationalt anliggende, mener Alex Ahrendtsen, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

- Der er for stor forskel på plejehjemstilbuddene i dag. Vi foreslår, at der indføres minimumsnormeringer, som man kender det fra børneområdet. Og så skal der fokus på ledelse. En god plejehjemsleder er helt afgørende for at tiltrække kvalificerede medarbejdere og skabe en god kultur, siger Alex Ahrendtsen.

Partiet vil også give alle ældre over 80 år retskrav på en plejehjemsplads, hvis de ønsker en.

- Det er for svært at komme på plejehjem, hvis man ønsker det . Kommunerne har strammet visitationskravene meget af økonomiske årsager, siger Alex Ahrendtsen.

R: Drop flere plejehjem - tænk i nye boformer

Også den radikale folketingskandidat Hanne Ringgaard Møller fra Svendborg vil forbedre plejen til mest sårbare ældre. Men bortset fra, at hun gerne ser Svendborgs model med en særlig demens-by udbredt til resten af landet, er hun imod at bygge flere plejehjem til det stigende antal ældre.

- De fleste vil jo helst leve deres sidste tid og dø hjemme i trygge og kendte omgivelser. Frem for at bygge flere nye store plejehjem, som det bliver svært at skaffe kvalificeret personale til, bør man tænke i for eksempel ældre-bofællesskaber med fast tilknyttet sundhedspersonale og terapeuter, mener Hanne Ringgaard Møller.

Hun forestiller sig boenheder i grønne omgivelser med fokus på aktiviteter og socialt samvær. Boliger, som man kan flytte ind i allerede, når man i 60'erne eller 70'erne, velvidende at støtte og pleje er tæt på og følger med i takt med, at ens behov stiger.

- Alt for mange ældre sidder ensomme i deres store huse. Kommunerne skal presses til at tænke i nye boformer til de ældre, siger den radikale folketingskandidat.  

I Middelfart Kommune har simple tiltag og fri kommunikation givet de sosu-medarbejderne mere tid til de ældre.

Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds? Så prøv vores kandidattest og bliv klogere på dit valg.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Oversigt

    Oversigt