I det fynske folks tjeneste

Søndergade i Middelfart klar til skybrud

Onsdag indvier Middelfart den første klimasikrede vej på Fyn.

Sådan ser de nye vandveje i Middelfart ud. Foto: Jonas Bertelsen

Borgmester Steen Dahlstrøm klipper onsdag klokken 16.30 snoren til Søndergade i Middelfart, som er blevet klimasikret.  Det er et nyudviklet vejsystem, der leder regnvand fra veje, fortove og hustage til vandkanaler langs vejkanten i stedet for i kloakken. Dermed sørger systemet for, at vandet fra skybrud holdes og styres på selve vejen, så det ikke gør skade på gadens gamle bygninger. 

- Det er jo skybrudsregn, der er et problem for vejene her i midtbyen, og samtidig vil vi gerne skabe et mere attraktivt vejforløb derinde, når vi har håndteret vandsituationen også, siger Jørgen Knudsen, som er Plan- og Byggechef i Middelfart Kommune, til TV 2/Fyn. 

00:19 Luk video

Med det nye vandsystem er det nu muligt at følge regnvandets vej fra det lander på vejen eller forlader et nedløbsrør, til det når enden af vejen. En ændring i vejens tværprofil sørger for, at vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen, så det ikke gør skade på gadens gamle bygninger. Vandkanalerne er placeret langs det nordlige fortov, og varierer i karakter alt efter gadens brug. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg af perforeret cortenstål, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og høje græsser. Alt sammen medvirker det til et naturrigt og æstetisk udtryk i Søndergade.

- Middelfart Spildevand er glade for, at det initiativ vi tog sammen med Middelfart Kommune, Klimaspring og en række virksomheder i 2013, har ført til, at vi nu er klar til at indvie VANDVEJEN i Søndergade. Det er et mønstereksempel på, hvordan vi som vandselskab og kommune kan samarbejde med private virksomheder om udvikling af innovative, kommercielle løsninger inden for vandbranchen. Det er endnu et skridt på vejen til, at Middelfart bliver Danmarks klimalaboratorium, forklarer Allan Bruus, direktør i Middelfart Spildevand A/S. 

  Foto: Jonas Bertelsen

- Det er meget positivt, at Middelfart Kommune sammen med Middelfart Spildevand nu går foran og implementerer et Klimaspring-produkt i fuld skala. Vi håber, at andre kommuner og forsyningsselskaber også kan blive inspireret af projektet i Middelfart til at anvende flere smarte klimatilpasningsløsninger i byerne, siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania. 

VANDVEJEN

VANDVEJEN er én af de løsninger, som Realdania støtter via kampagnen "Klimaspring", hvis formål er at fremme udbuddet af smarte løsninger til klimatilpasning af byer. I dag er det en stor udfordring at finde gode, fleksible og samtidig billige klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere de store vandmængder, vi oplever i den tætte by. Specielt hvis de også skal imødekomme ønsker om merværdi og multifunktionalitet. Med VANDVEJEN har man i et tværfagligt, langsigtet samarbejde stræbt efter at forene alle krav i én løsning.

Med støtte fra Realdania er VANDVEJEN udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem rådgivende ingeniør og miljøvirksomhed EnviDan A/S, vejbygningsentreprenøren Colas Danmark A/S og arkitekt og landskabsarkitekter Schulze+Grassov ApS. Derudover deltager Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.