Transportminister om støjbekæmpelse: - Vi gør det, så hurtigt vi kan

Transportminister Benny Engelbrecht siger, at han er opmærksom på støjgenerne fra Fynske Motorvej.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) besøgte mandag byggepladsen ved motorvejsudvidelsen af E20 i Ejby på Vestfyn.

Og netop Fynske Motorvej er en af de støjkilder, der generer flere fynboer på tværs af strækningen.

Ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at der er markant øget risiko for at udvikle demens, hvis man over længere tid er udsat for trafikstøj.

Transportministeren siger mandag til TV 2 Fyn, at han er opmærksom på rapporten.

- Jeg synes jo, at det er interessant at følge med i den nyeste forskning. Det er også klart, at der er mange støjkilder, når det handler om trafik. Statsvejnettet er selvfølgelig en del af støjkilderne, men der er også en del, der kommer fra kommuneveje, siger Benny Engelbrecht.

Staten skal gå forrest

Transportministeren mener, at staten skal gå forrest, når man skal reducere traffikstøjen.

- Det handler blandt andet om, at den asfalt, vi skal bruge på vejnettet, skal være så støjsvag som mulig med så lav rullemodstand som mulig. Derfor er jeg også glad for, at vi i infrastrukturplanen har afsat midler til, at al asfalt i hele Danmark på statsvejnettet skal skiftes til asfalt med lav rullemodstand, siger Benny Engelbrecht.

Regeringen har afsat tre milliarder kroner, der ifølge transportministeren skal bruges til støjværn med mere.

Ministeren oplyser, at man vil indtænke støjafdækning som en naturlig del af økonomien i  alle projekter, hvor der bygges nyt.

- Så når infrastukturplanen er overstået på den anden side af 2035, vil vi formodentlig have set, at der er investeret langt over fire milliarder kroner i støjbekæmpelse, siger Benny Engelbrecht

Kæmpemæssigt problem

Tirsdag den 9. september var der borgermøde i Højby ved Odense, hvor 300 borgere og politikere var mødt op for at diskutere støjgener og for at råbe politikerne op.

Tidligere minister Lars Christian Lilleholt (V) deltog i mødet, og han sagde, at politikerne bør gøre noget.

quote Utålmodigheden har jeg stor forståelse for. Vi gør det så hurtigt, vi kan. Vores dygtige folk i Vejdirektoratet arbejder selvfølgelig på højtryk

Benny Engelbrecht, transportminister

- Det er et kæmpemæssigt problem i en række mindre byer omkring Odense. Det er Højby, Lindved, Neder Holluf og Over Holluf. Det er dele af Hjallese, som i den grad er belastet af støjen fra motorvejen. Der er brug for politisk handling, sagde Lars Christian Lilleholt.

Hvornår sker der noget?

Transportministeren har besøgt beboere i både Nyborg og i Odense inden for den seneste måned, hvor han har talt med støjplagede borgere.

Det gør indtryk på ministeren, der ofte bliver spurt til, hvor der bliver gjort noget ved støjen.

- Det, jeg oftest oplever, er, at man siger, hvor er det godt, at I har truffet de her konklusioner, men hvornår kommer det? Og det kan jeg jo godt fordstå. Når pengene først er bevilliget fra 2022, kan jeg godt forstå, at man siger, hvornår kommer det så? Så utålmodigheden har jeg stor forståelse for. Vi gør det, så hurtigt vi kan. Vores dygtige folk i Vejdirektoratet arbejder selvfølgelig på højtryk, siger Benny Engelbrecht.

Ifølge Miljøstyrelsen ligger grænseværdien på vejstøj i Danmark på 58 decibel. 58 decibel svarer til støjen fra en vaskemaskine med en meters afstand. Cirka 1,7 millioner danskere er ifølge forskerne på Syddansk Universitet udsat for trafikstøj, som overstiger 58 decibel.

Demens og trafikstøj