I det fynske folks tjeneste

Min mening: Friskoler er afgørende for mangfoldigheden

Friskoler er afgørende for lokalsamfundene, lyder det fra Jørgen Nielsen (K). Derfor skal fri- og privatskolernes tilskud bevares.

01:03

Friskoler er med til at holde liv i lokalsamfundene. Derfor skal det nuværende tilskud beholdes, mener Jørgen Nielsen (K).

Af Jørgen Nielsen, folketingskandidat, Konservative

På Fyn har vi ligesom andre steder i landet en hel del fri- og privatskoler.

Disse skoler er blevet en del af valgkampen, fordi Socialdemokratiet har et ønske om at reducere det offentlige tilskud fra 76 procent til 71 procent. 

Helt konkret betyder det, at der på landsplan er udsigt til, at op imod 100 fri- og privatskoler risikerer at lukke?

Min mening - på vej mod valg

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Mere specifikt er det de skoler med få elever, der befinder sig i risikogruppen. Dem har vi bestemt en del af på Fyn.

Pil ikke ved tilskuddet

Vi ønsker fortsat, at statens tilskud til friskoleeleverne er 76 procent i hele landet.

Friskolerne er med til at skabe mangfoldighed blandt vores børn og unge, det betyder på den lange bane dynamik og initiativ til vores samfund, fordi alle ikke er ens.

Friskoler vælges til - måske fordi der ikke er en folkeskole i nærheden, men også fordi man vil give sine børn nogle andre værdier med i ”livsrygsækken”.

Det er også helt fair, at man så selv skal bidrage økonomisk, men beskærer vi tilskuddet yderligere, så bliver friskolerne kun et tilbud for ”velhaverbørn”.

Man har jo betalt 100 procent for sit barn via skatten – penge, der så samtidig spares i det offentlige skolesystem, så vi behøver ikke at grave dybere i borgernes lommer end vi allerede gør.

Vi ved også af erfaring, at når skolen lukker i lokalsamfundet, så lukker købmanden, og så lukker byen.

Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at holde liv i de små skoler – også selvom det ikke er folkeskoler.

Stop misundelsen og accepter, at folk træffer forskellige valg.