Min mening: Husk uddannelse

Uddannelsesinstitutioner er Danmarks DNA, mener Araz Khan, der er folketingskandidat for Venstre.

Af Araz Khan, folketingskandidat, Venstre

Forældre ved når deres barn går på en god skole, og om deres barn trives på en varieret og afvekslende skole. Der er dog en del børn, som ikke trives i folkeskolen og ikke kommer igennem på en ordentlig måde. Som familiefar og folketingskandidat er uddannelse derfor et naturligt fokusområde for mig. 

Regeringen har lagt op til et opgør med skolereformens hensigt, nemlig at 96 procent af alle elever absolut skal inkluderes i folkeskolen. Denne reform fra 2013 var lavet af den socialdemokratiske regering sammen med Venstre.

For at forbedre folkeskolen, mener jeg, at denne reform skal ændres således, at de børn, som ikke passer ind i folkeskolens undervisningsform, henvises til en mere tilpasset form for den enkelte elev, som ikke er en målstyret undervisning.

Min mening - på vej mod valg

Husk de dygtige elever

Dernæst skal vi tilgodese de elever, som har brug for ekstra udfordringer fagligt. Folkeskolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og evner.

Regeringen har arbejdet for at gøre universitetsuddannelserne mere fleksible, og har med alle partierne i Folketinget lavet en ny aftale fra 2018 som giver de studerende stor fleksibilitet og flere muligheder.

Det bliver nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid, og universiteterne får mulighed for at udbyde nye étårige akademiske overbygningsuddannelser.

Et af mine politiske fokusområder er ”en værdig uddannelse”. Siden 2017 har jeg arbejdet for at omprioriteringsbidraget skulle sløjfes. Det glæder mig derfor, at regeringen i 2018 aftalte at fjerne omprioriteringsbidraget for erhvervsskolerne.

Dette skal naturligvis ikke stå alene, og derfor er det meget glædeligt, at Venstres officielle politik nu er, at omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur sløjfes fra næste år.

Nu er økonomien bedre, og det giver os nye muligheder.

Vore uddannelsesinstitutioner er Danmarks DNA i den globale udvikling. Vi er en lille nation. men fylder mere end vores størrelse ud i den store verden.