Stor tryghed og tillid til Fyns Politi

Otte ud af ti borgere har stor tillid til Fyns Politi, og næsten alle føler sig trygge, viser Politiets Tryghedsindeks,som netop er offentliggjort.

Otte ud af 10 borgere føler sig trygge i deres hverdag. I Odense-bydelen Vollsmose er trygheden lidt lavere, men tilliden til politiets arbejde er meget stor.

- Der er god grund til at glæde sig over undersøgelsen, fordi den viser, at vi helt grundlæggende bor i en kreds, hvor borgerne følger sig meget trygge, og hvor tilliden til politiets arbejde er stor, siger politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

I Tryghedsindekset for 2015 er Odense den af de fem største byer, hvor tilliden til politiet er højest – nemlig 85,4 procent blandt de adspurgte.

Også trygheden blandt borgerne i kommunen er høj: 88,1 procent. Det glæder Odenses socialrådmand Steen Møller (K). 

- Tryghed er helt afgørende for borgernes livskvalitet. I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi et tæt samarbejde med Fyns Politi om at forebygge kriminaliteten og øge trygheden. Det er et samarbejde, vi blandt andet ser resultatet af i Tryghedsindekset både i Vollsmose og resten af Odense. Resultaterne i Tryghedsindekset er i det hele taget en god nyhed for Odense og et godt udgangspunkt for det fortsatte samarbejde med Fyns Politi, siger Steen Møller.

Vollsmose har tillid til politiet
I Odense bydelen, Vollsmose, svarer tre ud af fire borgere, at de føler sig generelt trygge i deres hverdag. Otte ud af ti beboere i Vollsmose har tillid til politiet. 

- Det er en meget positiv tendens, at langt de fleste borgere i Vollsmose oplever en tryg hverdag. Det er et  positivt skridt i den rigtige retning – både i forhold til vores mange gode samarbejdspartnere og netværk i bydelen,  men også i forhold til vores samarbejde med Odense Kommune, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Men selv om den generelle tryghed i Vollsmose er høj, så oplever borgerne i bydelen flere problemer i deres nabolag end borgerne i det øvrige Odense.

Det gælder særligt i forhold til hensynsløs adfærd. Samtidig føler de sig også mere utrygge ved de problemer, de oplever - især i forhold til den personlige sikkerhed og den hensynsløse adfærd. 

Fyns Politi har siden 2013 arbejdet med et dialogprojekt i Vollsmose, hvor dialog med de positive formelle og uformelle netværk bliver brugt til at skabe gennemsigtighed, tryghed og viden om hinanden.

Generelt er kriminalitetsniveauet faldende overalt på Fyn i sammenligning med 2014 og 2013. 
Politiets Tryghedsindeks måler trygheden i landets fem største byer, i de særligt udsatte boligområder og generelt i politikredsene. Undersøgelsen bliver brugt til at målrette politiets indsatser – både når det gælder bekæmpelse af kriminalitet og indsatser, der øger trygheden.

Det er tredje gang politiet sætter fokus på borgernes tryghed og tillid i Tryghedsindekset. 
 

Fakta om Tryghedsindekset