Fisk og alger i lagunen

Småfisk og blågrønalger er flyttet ind i den nydannede Gyldensteen-lagune på Nordfyn.

Det viser felt-undersøgelser foretaget af Biologer fra Syddansk Universitet.

Grønalger har allerede bredt sig mellem kornstubbene på en af de marker, der indgår i det store naturprojekt på Nordfyn.

Og biologer fra Syddansk Universitet har også fundet småfisk i vandet i den tre måneder gamle kystlagune.

Kystlagunen er på 200 hektar, og breder sig over det nu oversvømmede landbrugsjord. Arealerne ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

I marts blev en række diger fjernet, så havvandet igen kunne strømme ind over Gyldensteen inddæmmede strand.

Følger området i fem år

Biologer fra Syddansk Universitet følger udviklingen i kystlagunen i de næste fem år.

Et af målene med projektet er at afprøve forskellige scenarier for, hvad der vil ske mange andre steder i Danmark, når vandstandene stiger som følge af den globale opvarmning.

Oversvømmelserne giver samtidig mulighed for videnskabelige undersøgelser af plante- og dyrelivets kolonisering af et nyt uforstyrret havområde.

Se video på You Tube