Masser af nye lærere på Nordfyn

Nordfyns Kommune søger 30 nye lærere, som skal være klar til at gå igang med arbejdet efter sommerferien.

Nordfyns Kommune har frigjort midlerne til de nye lærere gennem målrettet arbejde med inklusion, der fastholder flere elever i almindelige skoleklasser, istedet for at de bliver sendt i dyre specialtilbud.

- Nu får eleverne særlig opmærksomhed i det almindelige skolesystem og kan bevare deres netværk. Det er en bedre og billigere løsning, der ovenikøbet giver mulighed for at ansætte flere lærere, siger direktør for Børn og Unge, Ejner Jensen.

10 af de nyopslåede stillinger går til at afløse lærere, der går på pension eller er holdt op af andre årsager.

10 af dem er en konsekvens af, at skolereformen giver længere skoledag og 10 skal hjælpe til med inklusion, for eksempel i form af to-lærerordninger og andet, oplyser Ejner Jensen.

Ikke flere pædagoger

Han forventer derimod ikke at ansætte flere pædagoger.

Men den længere skoledag som resultat af skolereformen kommer til at flytte pædagoger fra SFO og klubber til skolen.