I det fynske folks tjeneste

Naboer klager over ny svinefarm

Naboer til Gyldensteen Gods klager til Miljøklagenævnet over tilladelse til ny svineproduktion.

Nordfyns Kommune har givet miljøgodkendelse til en større svineproduktion på Gyldensteen Gods på Nordfyn. Miljøgodkendelsen er givet til hofjægermester og lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen, der ejer af Gyldensteen Gods.

Godkendelsen omfatter etableringen en svineproduktion på 21.000 smågrise og 8.000 slagtesvin, svarende til i alt 364,9 DE - dvs dyreenheder.

Men udsigten til den store svineproduktion har fået naboer til at protestere.

- 75 naboer har skrevet under på en klage over en svinefarm på stedet. Og der kommer flere til inden protesten afleveres til nævnet, siger Bent Jacobsen, Nr. Esterbølle til Fyens Stiftstidende.

Gyldensteen Gods har hidtil ikke haft dyreproduktion, og er mest kendt for produktion af løg. I gode år dyrker og pakker godset op til 800 tons løg, svarende til en tredjedel af den samlede danske produktion.

Der er fem år siden at Frants Bernstorff søgte om tilladelse til den ny svineproduktion hos det daværende Fyns Amt.

Frants Bernstorff siger til avisen, at han er tilfreds med, at miljøgodkendelsen til svineproduktionen på godset nu er i hus.

- Men der er gået fem år, og vi må se, om forudsætningerne fra dengang kan bære i dag. Der er jo sket en del siden, siger Frants Bernstorff, der der forventer, at sonderinger er færdige om et års tid.

Den nye svinestald bliver på størrelse med en fodboldbane. Hertil kommer et par større gylletanke.

Frants Bernstorff har en frist på to år til at benytte sig af miljøgodkendelsen.