I det fynske folks tjeneste

Nordfynboer med på råd om trafiksikkerhed

Nordfyns Kommune, som har fynsk rekord i antallet af trafikulykker, håber at borgerne vil udpege farlige steder i trafikken til brug for kommunens trafiksikkerhedsplan.

Borgere bedes hjælpe med at gøre trafikken mere sikker på Nordfyn

Fra 25. marts til 6. april kan Nordfynboerne gå ind på kommunens hjemmeside og gøre opmærksom på utrygge steder i kommunen.

I samme tidsrum vil kommunens skoler sætte fokus på trafik, og eleverne skal udfylde et spørgeskema, hvor de blandt andet kan tegne deres skolevej og udpege utrygge steder.

Nordfyns Kommune har oplysninger fra politiet om hvor der er sket trafikulykker, men borgerne kan hjælpe med at pege på steder, hvor der opstår farlige situationer, men endnu ikke er sket ulykker.

Borgernes bidrag vil indgå i udarbejdelsen af kommunens trafiksikkerhedsplan, som skal forbedre trafiksikkerheden.

Besøg Nordfyns Kommunes hjemmeside