I det fynske folks tjeneste

Udvikling i projekt overrasker forskere fra SDU

For tre år siden blev et stykke kystland ved Gyldensteen på Nordfyn oversvømmet af havet - med fuldt overlæg. Og udviklingen siden har budt på mange overraskelser for biologerne. Et resultat, der nu er offentliggjort i et internationalt tidsskrift.

00:26

- Vi bliver overrasket hele tiden. Hvad der sker hver dag herude, er helt unikt for videnskaben. Der er ingen, der har prøvet det her før, siger Erik Kristensen, der er professor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.. Video: Ole Holbech

Forskere fra Syddansk Universitet har været på feltarbejde i den nye kystlagune ved Gyldensteen på Nordfyn gennem de sidste fire år.

Klimaforandringerne kan få verdenshavene til at stige, og lavtliggende områder kan blive oversvømmet mange steder i verden. Derfor er det et vigtigt område for biologerne på SDU at forske i.

- Når vi har arealer, der kan blive oversvømmet, er det meget vigtigt, at vi følger, hvad der sker med flora og fauna, siger Cintia O. Quintana, der er postdoc på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet. 

- Vores projekt er en måde at prøve at få vist, hvad der sker, når man genetablerer en natur, som har været landbrugsjord i 150 år,  siger Erik Kristensen, der er professor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Læs også Gammel mølle får nyt liv midt i nordfynsk naturperle

Digerne blev fjernet

De 29. marts 2014 blev digerne fjernet og havet fik lov til at strømme ind over området. Og udviklingen siden har budt på mange overraskelser for biologerne.

- Vi bliver overrasket hele tiden. Første år var der grønalger over det hele, så kom der masser af bunddyr ind. Så forsvandt grønalgerne, og så forsvandt bunddyrene også, for så kom der blågrønalger, og det overraskede os. Hvad der sker hver dag herude, er helt unikt for videnskaben. Der er ingen, der har prøvet det her før, siger Erik Kristensen.

Blåmuslinger og edderfugle

Selv om udviklingen på nogle områder er gået tilbage, så der er også positivt nyt.

- Noget, der er spændende, er at det er kommet blåmuslinger og med med blåmuslinger kommer der også andre bunddyr. Og der kommer også fugle, for vi har set edderfuglene komme ind i store mængder, siger Erik Kristensen.

  Foto: SDU

02:16 Luk video

Forskerne er nu halvvejs i projektet med at følge udvilingen ved Gyldensteen, men de er ikke i tvivl om, at det bliver til rigtig havmiljø på et tidspunkt.

- Det bliver et dejligt stykke natur med årene. Men om der går fem år eller ti år mere, det vil tiden vise, siger Erik Kristensen.

Havene stiger

  • Havniveauet forventes at stige med to til16 millimeter om året som følge af klimaændringer.
  • Inden år 2100 vil vandstanden følgelig være 0,2 til 1,2 meter højere end i dag.
  • Der findes 146 indvundne landområder i Danmark. Tilsammen udgør de 450 kvadratkilometer, svarende til en procent af Danmarks areal.
  • I store træk kan de sammenlignes med Gyldensteen, mener biologerne.
Kilde: SDU

Forskerne er udover Cintia Organo Quintana og Erik Kristensen biologerne Sandra W. Thorsen og Thomas Valdemarsen fra Syddansk Universitet. De har nu offentliggjort deres studier i tidsskriftet PLOS One.

- Det er meget godt, at resultaterne er blevet offentliggjort, for så kan andre kolleger bruge resultaterne i overvejelserne om at oversvømme andre arealer, siger Cintia O. Quintana.

Biologiske undersøgelser i og omkring lagunen ved Gyldensteen

Gyldensteen Strand er et 616 hektar stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst. Her blev der i 2014 genskabt en cirka 200 hektar lavvandet kystlagune, som således vender tilbage til havet efter 150 års anvendelse som landbrugsjord.
  • Projektet skal undersøge naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land.
  • Projektet vil bestå af en forundersøgelse af landbrugsjorden, og efter fjernelsen af digerne iværksættes et undersøgelsesprogram for at beskrive udviklingen i flora- og faunasammensætning, udvekslingen af næringsstoffer og kuldioxid mellem jord og vand, samt udvekslingen af næringsstoffer mellem lagunen og det omgivende hav.
  • Ud over at give vigtig information omkring naturens udvikling vil denne viden være værdifuld i årene fremover, når den globale opvarmning får havene til at stige.
  • Projektets resultater kan således hjælpe beslutningstagere med at vurdere, om et oversvømmelsestruet område skal reddes ved digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med havvand.

Bevillingsgiver: Aage V. Jensen Naturfond
Bevillingens størrelse: 7.824.290 kroner
Periode: Indtil 31. december 2021

Kilde: SDU