Udvikling i projekt overrasker forskere fra SDU

For tre år siden blev et stykke kystland ved Gyldensteen på Nordfyn oversvømmet af havet - med fuldt overlæg. Og udviklingen siden har budt på mange overraskelser for biologerne. Et resultat, der nu er offentliggjort i et internationalt tidsskrift.

Forskere fra Syddansk Universitet har været på feltarbejde i den nye kystlagune ved Gyldensteen på Nordfyn gennem de sidste fire år.

Klimaforandringerne kan få verdenshavene til at stige, og lavtliggende områder kan blive oversvømmet mange steder i verden. Derfor er det et vigtigt område for biologerne på SDU at forske i.

- Når vi har arealer, der kan blive oversvømmet, er det meget vigtigt, at vi følger, hvad der sker med flora og fauna, siger Cintia O. Quintana, der er postdoc på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet. 

- Vores projekt er en måde at prøve at få vist, hvad der sker, når man genetablerer en natur, som har været landbrugsjord i 150 år,  siger Erik Kristensen, der er professor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Digerne blev fjernet

De 29. marts 2014 blev digerne fjernet og havet fik lov til at strømme ind over området. Og udviklingen siden har budt på mange overraskelser for biologerne.

- Vi bliver overrasket hele tiden. Første år var der grønalger over det hele, så kom der masser af bunddyr ind. Så forsvandt grønalgerne, og så forsvandt bunddyrene også, for så kom der blågrønalger, og det overraskede os. Hvad der sker hver dag herude, er helt unikt for videnskaben. Der er ingen, der har prøvet det her før, siger Erik Kristensen.

Blåmuslinger og edderfugle

Selv om udviklingen på nogle områder er gået tilbage, så der er også positivt nyt.

- Noget, der er spændende, er at det er kommet blåmuslinger og med med blåmuslinger kommer der også andre bunddyr. Og der kommer også fugle, for vi har set edderfuglene komme ind i store mængder, siger Erik Kristensen.

 
 
Foto: SDU
 

Forskerne er nu halvvejs i projektet med at følge udvilingen ved Gyldensteen, men de er ikke i tvivl om, at det bliver til rigtig havmiljø på et tidspunkt.

- Det bliver et dejligt stykke natur med årene. Men om der går fem år eller ti år mere, det vil tiden vise, siger Erik Kristensen.

Havene stiger

Forskerne er udover Cintia Organo Quintana og Erik Kristensen biologerne Sandra W. Thorsen og Thomas Valdemarsen fra Syddansk Universitet. De har nu offentliggjort deres studier i tidsskriftet PLOS One.

- Det er meget godt, at resultaterne er blevet offentliggjort, for så kan andre kolleger bruge resultaterne i overvejelserne om at oversvømme andre arealer, siger Cintia O. Quintana.

Biologiske undersøgelser i og omkring lagunen ved Gyldensteen