16 påbud og politianmeldelse - men kommune vil ikke gribe ind over for bygherre på giftgrund

Nyborg Kommune har givet bygetilladelse til det 240 millioner kroner dyre butiksbyggeri på Lynfrosten-grunden, men selv om tilladelsen nævner miljø- og jordforureningsloven flere gange, kalder det ikke på handling, siger miljøchef.

Det er godt et år siden, at Nyborg Kommune gav projektfirmaet Innovater tilladelse til at bygge på den såkaldte Lynfrosten-grund.

En grund hvor Arbejdstilsynet indtil videre har givet 16 påbud og tre vejledende udtalelser for arbejdets omstridte udførelse, og hvor 3F Østfyn mandag meldte projektfirmaet til politiet for overtrædelse af miljøloven og manglende oplysning i udbudsmaterialet om den den omfattende forurening.

Forureningen stammer fra en tidligere tjærefabrik og produktion af plantegifte.

Men selv om Nyborg Kommune har givet en såkaldt paragraf 8 tilladelse - altså en byggetilladelse med en lang række betingelser - til at bygge på grunden, følger kommunen sig ikke forpligtet til at gribe ind over for Innovater.

Det oplyser miljøchef Jacob Juhl Harberg i et svar til TV 2 Fyn.

Jacob Juhl Harberg, miljøchef Nyborg Kommune.
Jacob Juhl Harberg, miljøchef Nyborg Kommune.


- Grunden til at vi skriver i vores tilladelse om håndtering af jordforurening, at man skal huske at Arbejdstilsynets anvisninger eller retningslinjer skal overholdes, er sådan set blot en serviceoplysning. Det er ikke unormalt at vi refererer til andre lovgivningsområder, som ligger uden for vores eget resort som kommune, skriver Jacob Juhl Harberg.

I kommunens tilladelse henvises der bl.a. til Arbejdstilsynets almindelige retningslinjer for arbejder i forurenet jord (Bekendtgørelse D.2.23. Arbejde i forurenet jord-oktober 2008).

Det hedder også, at "ved nedbrydnings- og gravearbejder skal Arbejdstilsynets anvisninger for arbejde i forurenet jord overholdes."

Der henvises til Arbejdstilsynet vedrørende generelle arbejdsmiljøforhold og forbindelse med projektet, og Nyborg Kommune gør i øvrigt opmærksom på Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde i forurenede grunde.

Jacob Juhl Harberg opfordrer til en kommentar fra Arbejdstilsynet for overholdelse af den pågældende miljølovgivning. 

Men Arbejdstilsynet ønsker, som oplyst i går, ikke p.t. ikke at kommentere den verserende sag mod Innovater for overtrædelse af miljøloven, idet tilsynet efter en politianmeldelse fra 3F Østfyn nu selv er part i sagen.

Martin Stenmann (Soc.dem).
Martin Stenmann (Soc.dem).

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Martin Stenmann har spurgt teknisk forvaltning i Nyborg, om byggeriet stadig lever op til den vedtagne lokalplans indhold.

Den blev vedtaget med Venstres flertal i 2020 med en bestemmelse om, at de væsentligst forurenede områder på grunden skulle friholdes for byggeri.

Han har derfor efterspurgt kortmateriale, så det kan dokumenteres, at lokalplanen overholdes.

I den anledning er han indkaldt til et møde på teknisk forvaltning torsdag i denne uge.

Oversigt

    Oversigt