3,5 mio til børnene i Nyborg Kommune

A.P. Møller Fonden understøtter med milliondonation Nyborg Kommunes projekt "Elevcentreret Ledelse"

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 en milliard kr. til den danske folkeskole. Donationen skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

I Nyborg er de 3,5 millioner kroner øremærket til at styrke skoleledernes, lærernes og pædagogernes kompetencer, så der kan skabes nye og spændende læringsmuligheder for eleverne.