Fredet fynsk mølle sikret: Større restaurering på vej

Med Realdania By & Bygs køb af Dyrehave Mølle ved Nyborg Fjord sikres den 160 år gamle vindmølle nyt liv.

Der er nu kommet garanti for, at den 160 år gamle Dyrehave Mølle ved Nyborg Fjord kommer til at snurre efter den har stået stille i et års tid.

Realdania By & Byg, der blandt andet er sat i verden for at bevare bygningsarven, har nemlig købt møllen og indraget den i samlingen af bevaringsværdige danske ejendomme.

Dyrehavemølle er en såkaldt hollandsk gallerimølle opført i 1858. Sammen med Gudhjem Mølle er det landets højeste med hele syv lofter.
Dyrehavemølle er en såkaldt hollandsk gallerimølle opført i 1858. Sammen med Gudhjem Mølle er det landets højeste med hele syv lofter.
Foto: Steffen Stamp/Realdania By & Byg

Forude venter en omfattende restaurering, der skal sikre, at møllen og de tilhørende bygninger bevares for eftertiden, så de kan være med til at gøre fortællingen om møllens rolle og betydning i Danmark gennem tiden levende, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Industrialisering og stordrift har med tiden overflødiggjort møllerne, og i dag står de fleste helt stille.

- Det handler om den danske vindmølle - et prægtigt og iøjnefaldende bygningsværk i det åbne landskab og et stykke danmarkshistorie, skriver Realdania By & Byg og lover, at vingerne på Dyrehave Mølle igen vil dreje, og at den bynære mølle og de omkringliggende bygninger bevares for eftertiden.

Sammenhængende kulturmiljø

Møllen og de tilhørende magasinbygninger og stuehus er fredet og har været i samme families eje i over 100 år - og der er blevet passet godt på det hele. 

Det samlede anlæg står således fint og sammenhængende, og ligger tilmed smukt med udsigt over Nyborg Fjord, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Fakta

Intakt indretning og inventar med patina

Når Dyrehave Mølle står som en særlig stærk eksponent for bygningstypen "vindmølle", skyldes det møllens og de øvrige bygningers velbevarede stand.

Dyrehave Mølle adskiller sig væsentlig fra andre møller i landet ved, at være bevaret intakt i både indretning og inventar med de originale materialer fra 1858 samt de løbende tilføjelser. 

Møllen er tilmed fuldt funktionsdygtig og var indtil for et år siden i drift.

Dermed er også 160 års slid og fortællinger om møllerens og møllens funktion bevaret, og er et vidnesbyrd om dansk landbrugs- og fødevareproduktion, den førindustrielle bygningskultur og samspillet mellem landbrugsproduktion og handel gennem tiderne.

En af Danmarks højeste

Møllen restaureres

Realdania By & Byg iværksætter i løbet af 2019 og 2020 en gennemgribende restaurering, der skal sikre, at bygningernes arkitektoniske og funktionelle udtryk og autenticitet fastholdes, og at vindmøllen fortsat vil være funktionsdygtig.

- Derved bevarer vi en nærværende og konkret fortælling om en teknologi, der i et landbrugsland som Danmark har været af afgørende betydning. Hensigten er, at møllen - sammen med den magasinbygning, der ligger i direkte forbindelse med møllen - også i fremtiden vil kunne bidrage til fortællingen om et nu næsten forsvundet erhverv og dermed levendegøre en vigtig del af den danske kulturarv, siger Peter Cederfeld.

Restaureringen omfatter også stuehuset, der i dag anvendes til to boliger, og garagebygningen, som ombygges til to lejeboliger. Det samlede anlæg skal lejes ud, når restaureringen er overstået, således at der skabes økonomisk bæredygtighed og drift i ejendommen som helhed.

Dyrehave Mølle - en usædvanlig mølle