I det fynske folks tjeneste

Fredet fynsk mølle sikret: Større restaurering på vej

Med Realdania By & Bygs køb af Dyrehave Mølle ved Nyborg Fjord sikres den 160 år gamle vindmølle nyt liv.

Dyrehave Mølle er en af landets få tilbageværende bynære vindmøller. Møllen er fredet og endnu fyldt funktionsdygtig. Foto: Steffen Stamp/Realdania By & Byg

Dyrehave Mølle er en del af et samlet kulturmiljø med stuehus, garage- og magasinbygning. Anlægget ligger højt lige op af Nyborg Slots gamle dyrehave og har udsigt over Nyborg Fjord. Foto: Steffen Stamp/Realdania By & Byg

Med Realdania By & Bygs køb står møllen nu overfor en gennemgribende restaurering med det formål at sikre møllens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier samt sikre en økonomisk bæredygtig drift fremover. Foto: Steffen Stamp/Realdania By & Byg

1 af 3

Der er nu kommet garanti for, at den 160 år gamle Dyrehave Mølle ved Nyborg Fjord kommer til at snurre efter den har stået stille i et års tid.

Realdania By & Byg, der blandt andet er sat i verden for at bevare bygningsarven, har nemlig købt møllen og indraget den i samlingen af bevaringsværdige danske ejendomme.

Dyrehavemølle er en såkaldt hollandsk gallerimølle opført i 1858. Sammen med Gudhjem Mølle er det landets højeste med hele syv lofter. Foto: Steffen Stamp/Realdania By & Byg

Forude venter en omfattende restaurering, der skal sikre, at møllen og de tilhørende bygninger bevares for eftertiden, så de kan være med til at gøre fortællingen om møllens rolle og betydning i Danmark gennem tiden levende, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Industrialisering og stordrift har med tiden overflødiggjort møllerne, og i dag står de fleste helt stille.

- Det handler om den danske vindmølle - et prægtigt og iøjnefaldende bygningsværk i det åbne landskab og et stykke danmarkshistorie, skriver Realdania By & Byg og lover, at vingerne på Dyrehave Mølle igen vil dreje, og at den bynære mølle og de omkringliggende bygninger bevares for eftertiden.

Sammenhængende kulturmiljø

Møllen og de tilhørende magasinbygninger og stuehus er fredet og har været i samme families eje i over 100 år - og der er blevet passet godt på det hele. 

Det samlede anlæg står således fint og sammenhængende, og ligger tilmed smukt med udsigt over Nyborg Fjord, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Læs også Historisk forsinkelse: Nyborgs nye slot først færdigt i 2021

Fakta

Dyrehave Mølle med tilhørende bygninger indgår nu i Realdania By & Bygs samling af godt 50 historiske ejendomme, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år.

 

Samlingen indbefatter bygninger i religionens tjeneste, bygninger i det offentliges tjeneste, landbrugets bygninger fra husmandsbrug til herregårde, byernes huse fra borgerhuse til købmandsgårde, forstædernes bygninger, bygninger for kvinder, bygninger til militæret, arkitekternes egne boliger, eller huse hvis byggeteknik og materialevalg er typiske for en egn.

 

Og nu også en mølle, som i sin tid blev bygget til at male korn.

 

Kilde: Realdania

Se mere

Intakt indretning og inventar med patina

Når Dyrehave Mølle står som en særlig stærk eksponent for bygningstypen "vindmølle", skyldes det møllens og de øvrige bygningers velbevarede stand.

Dyrehave Mølle adskiller sig væsentlig fra andre møller i landet ved, at være bevaret intakt i både indretning og inventar med de originale materialer fra 1858 samt de løbende tilføjelser. 

Møllen er tilmed fuldt funktionsdygtig og var indtil for et år siden i drift.

Dermed er også 160 års slid og fortællinger om møllerens og møllens funktion bevaret, og er et vidnesbyrd om dansk landbrugs- og fødevareproduktion, den førindustrielle bygningskultur og samspillet mellem landbrugsproduktion og handel gennem tiderne.

En af Danmarks højeste

Dyrehave Mølle er opført i 1858 som en grundmuret, såkaldt hollandsk gallerimølle, hvilket betyder, at kun hatten er bevægelig - i modsætning til tidligere mølletyper, hvor hele møllen drejede om en stub.

 

Med sine 25 meter er den, sammen med Gudhjem Mølle, Danmarks højeste mølle, og som så mange andre møller er den placeret så højt som muligt for at kunne udnytte vinden optimalt.

 

Møllen indeholder både mølle, stuehus, udbygninger med bageovn samt løbende tilføjelser som dieselgenerator, automatisk krøjeværk og bageriudsalg.


Dertil rummer selve møllen interessante detaljer som vogngennemkørsel, syv lofter samt et intakt funktionsbestemt inventar.

 

Kilde: Realdania

Se mere

Møllen restaureres

Realdania By & Byg iværksætter i løbet af 2019 og 2020 en gennemgribende restaurering, der skal sikre, at bygningernes arkitektoniske og funktionelle udtryk og autenticitet fastholdes, og at vindmøllen fortsat vil være funktionsdygtig.

- Derved bevarer vi en nærværende og konkret fortælling om en teknologi, der i et landbrugsland som Danmark har været af afgørende betydning. Hensigten er, at møllen - sammen med den magasinbygning, der ligger i direkte forbindelse med møllen - også i fremtiden vil kunne bidrage til fortællingen om et nu næsten forsvundet erhverv og dermed levendegøre en vigtig del af den danske kulturarv, siger Peter Cederfeld.

Restaureringen omfatter også stuehuset, der i dag anvendes til to boliger, og garagebygningen, som ombygges til to lejeboliger. Det samlede anlæg skal lejes ud, når restaureringen er overstået, således at der skabes økonomisk bæredygtighed og drift i ejendommen som helhed.

Dyrehave Mølle - en usædvanlig mølle

Dyrehave Mølle er opført i 1858 som en vindmølle med manuelt krøjeværk med det formål at producere mel.

 

Møllens teknologi er løbende forbedret, således fik møllen en dieselgenerator til de vindfrie dage, et automatisk krøjeværk med vindroset, og endelig blev den udstyret med såkaldte la Cour-vinger, der selv regulerer hastigheden, så møllen ikke ”løber løbsk”. Tiltag der både har lettet det hårde fysiske slid for mølleren og hans svend samt sikret et større udbytte af arbejdet.


Samtidig blev også anlæggets andre bygninger udbygget og ændret med stald, bageovn og bageriudsalg. I 1976 stoppede den egentlige møllerivirksomhed.


Møllen var fra begyndelsen lidt usædvanligt indrettet med hele syv lofter: Øverst selve møllehatten, hvorpå vingerne er fæstnet. Under dette sad støvloftet, så fulgte lorrisloftet, hvor hejseværket sad. Så kværnloftet ovenikøbet i to etager med tre kværne til melproduktion samt en valse. Det er ud for kværnloftet, at galleriet sidder udvendigt på møllen. Herfra kunne mølleren dreje vingerne op i vinden, inden krøjehatten kom til. Endelig kommer broloftet, magasinloftet og til slut halvloftet, hvorfra melsækkene blev hejset ned på vogne, der kunne køre ind og ud via vognporten.


Møllehatten er løgformet, mens selve møllekroppen står delvis pudset og delvis - og ganske usædvanligt - i blank mur af gule mursten.

 

De første hollandske vindmøller kom til Danmark i slutningen af 1600-tallet og blev efterhånden ret almindelige. I dag findes over 600 møller af forskellig art og stand rundt omkring i hele landet.

 

Kilde: Realdania

Se mere