Måler viste 570 gange over grænseværdien, da arbejdere testede for gift på stort byggeri

Arbejdere føler sig svigtet af Arbejdstilsynet, der ikke ser behov for at gribe ind. 3F er stærkt utilfreds.

Hovedpine, kvalme og en træthed ud over det sædvanlige.

Sådan lyder det fra medarbejdere, der har støbt rendefundamenter på den tidligere giftgrund på Storebæltsvej i Nyborg den seneste tid.

Det oplyser arbejdsmiljørepræsentant Martin Thygesen og 3F til TV 2 Fyn.

I øjeblikket bygges der på et nyt stort og politisk omstridt centerbyggeri på grunden.

Utilpasheden skyldes ifølge de ansatte kraftige kemikalie- og fenollugte.

- Vi går jo nede i den forurenede jord, der er gravet op, siger Martin Thygesen.

Under byggeprocessen er bygningsarbejdere også stødt på tjæretromler - og det er ikke så sært. Region Syddanmark har tidligere oplyst, at der ud over 1.000 ton fenolrester også er nedgravet 50-100 tønder med plantegift fra tidligere produktion på grunden.

Forureningen på Lynfrost-grunden stammer fra en offentligt ejet virksomhed, Tjærekompagniet. Fabrikken blev indviet i 1909 og lukkede først igen i 1969.
Forureningen på Lynfrost-grunden stammer fra en offentligt ejet virksomhed, Tjærekompagniet. Fabrikken blev indviet i 1909 og lukkede først igen i 1969.

TV 2 Fyn er i besiddelse af tre gasmålinger, som ansatte har foretaget på arbejdspladsen, der viser meget høje værdier i forhold til de grænser, som entreprenørfirmaet P. Olesen tidligere har fastsat for sine ansatte i forbindelse med det påbud, Arbejdstilsynets gav firmaet i august måned.

P. Olesen blev af Arbejdstilsynet påbudt at "undgå unødig påvirkning fra afdampning af sundhedsskadelige stoffer i form af phenoler, totalkulbrinter og chlorerede opløsningsmidler i jorden ved de ansattes arbejde og færdsel på byggepladsen".

Herefter fastsatte P. Olesen en grænse på 0,0 ppm (enhed pr. million) for den forurenede luft, hvilket svarer til nultolerance, "idet hverken P. Olesen eller Arbejdstilsynet vil tillade at vores folk udsættes for unødvendig påvirkning af forurenende stoffer", som det hedder i P. Olesens svar på påbuddet.

Ved den mindste gaslugt går alarmen, hvorefter medarbejdere i området skal tage deres åndedrætsværn på.

De nye målinger foretaget på pladsen viser værdier på 57,0 ppm, 6.55 ppm og 1,59 ppm.

Tønde, hvor der er banket en fundamentpæl igennem på grunden i Nyborg.
Tønde, hvor der er banket en fundamentpæl igennem på grunden i Nyborg.

Kræftfremkaldende

Arbejdsmiljørepræsentant Martin Thygesen mener, det skaber stor usikkerhed, at medarbejderne ikke er informeret om sikkerhedsrisikoen og heller ikke har fået forklaret, hvad de høje tal indebærer.

Han bakkes op af 3F Østfyns næstformand Andreas Jensen.

- Det er ikke sært, at vores medlemmer undrer sig over de værdier, de måler. De har lånt en måler på byggepladsen. Men de har ikke fået nogen instruktion i brugen af værnemidler, og de har heller ikke fået nogen værnemidler, siger han.

Han hæfter sig ved, at Arbejdstilsynet i påbuddet til P. Olesen henviser til Miljøstyrelsens hjemmeside, der oplyser, at fenoler har en stærk lugt, kan være ætsende, give irritation af øjne og slimhinder, og at klorfenoler kan virke irriterende på luftveje og slimhinder og er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Andreas Jensen har kontaktet Arbejdstilsynet, og han er skuffet over, at tilsynet ikke griber ind.

Hos Arbejdstilsynet ønsker ingen at stille op til interview, men oplyser i en udtalelse, at tilsynet er opmærksom på sagen, at fenoler er flygtige stoffer, som kommer hurtigt og forsvinder hurtigt og kan være svære at måle, og at detektorerne også kan være påvirket af andre forureningsstoffer som for eksempel os fra maskiner.

Ingen klarhed fra Arbejdstilsynet

Leder af betonentreprisen hos Runøe og Teil, Bo Paaske, har også haft kontakt til 3F og Arbejdstilsynet.

- Arbejdstilsynet vil ikke rigtig gøre noget. Dem, der hidtil har været her, oplyste, at de ikke havde forstand på det, siger Bo Paaske.

Ifølge oplysninger til TV 2, kommer byggeledelsen på pladsen med forskellige forklaringer på, hvad det er, der lugter, at gasdetektorerne har fået vand eller ikke virker, og at grænseværdien er helt op til til 43. 

Ifølge Bo Paaske har firmaet rådighed over en enkelt gasdetektor og fået oplyst af pladsledelsen, at man kan tage masker på, hvis man er generet.

- Men det er ikke et krav, og det har lugtet meget. Der er både fenoler og andre pesticider i jorden. Vi har ikke kunnet få svar på, hvordan vi skal forholde os, siger Bo Paaske.

Forslag fra klinik

TV2 Fyn har til Arbejdsmedicinsk Klinik på OUH fremsendt målingerne og Arbejdstilsynets tidligere påbud til P. Olesen.

Hos Arbejdsmedicinsk Klinik anbefaler overlæge Erik Jørs, at hver medarbejder forsynes med en detektor, så det kan registreres over en arbejdsdag, hvor meget forurenet luft, medarbejderne udsættes for.

- Herefter har man et bedre grundlag for at kunne tage stilling til, om man skal bruge åndedrætsværn og hvilke masker, man skal bruge. Det kunne være et friskluftsværn eller masker med kulfiltre, der dog kun kan bruges i et begrænset tidsrum, siger Erik Jørs.

TV 2 Fyn har fredag forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren for projektudviklingsfirmaet Innovater Morten Lykke, der står for byggeriet på grunden.


Oversigt

    Oversigt