Mor tog børn ud af kritiseret børnehave - datter var panisk angst for at blive afleveret

Skovbrynets Børnehus i Nyborg har fået et påbud for dårligt arbejdsmiljø, fordi leder Ulla Nielsen overfuser sine ansatte. Nu står flere forældre frem med lignende fortællinger.

Den private daginstitution Skovbrynets Børnehus er blevet påbudt at forbedre arbejdsklimaet af Arbejdstilsynet. I sidste uge kunne TV 2 Fyn fortælle, at arbejdsmiljøet i dagtilbuddet i Nyborg er i så ringe forfatning, at der er risiko for, at arbejdet kan skade børnene og de ansatte.

Nu fortæller flere forældre, der har valgt at tage deres børn ud af institutionen, at de også har mærket, hvordan leder Ulla Nielsen har ageret over for dem.

- Jeg er rigtig ked af, hvad jeg egentlig føler, jeg har udsat mine børn for. Og det kan man også se nu. Jeg bliver berørt. Jeg er ked af, at jeg lod det blive ved så længe.

Sådan siger Tine Veje Klinge Christensen, der i august i år tog sine to børn ud af Skovbrynets Børnehus efter to et halvt år i institutionen.

- Og det er jo egentlig ikke mig, det falder tilbage på, fordi jeg jo i god tro har sendt mine børn afsted i institutionen og syntes egentlig, det var et godt sted at være for børnene. Pædagogerne er eminente og tager sig rigtig godt af børnene. Problemet er bare ledelsen, siger Tine Veje Klinge Christensen.

Flere forældre reagerer på lederen krænkende adfærd i Skovbrynets Børnehus i Nyborg
Flere forældre reagerer på lederen krænkende adfærd i Skovbrynets Børnehus i Nyborg
Foto: Thomas Larsen-Bjerre

Overfuset i en halv time

I Arbejdstilsynets rapport står der blandt andet, at der er risiko for, at problemer med krænkende handlinger kan forringe de ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort og langt sigt. 

Og det er leder Ulla Nielsens adfærd, der hentydes til. En adfærd med at overfuse eller nedgøre de ansatte foran kolleger og børn, som også Tine Veje Klinge Rasmussen har oplevet på egen krop.

- Meget konkret har jeg oplevet, at jeg har spurgt ind til noget. Dagen efter er jeg blevet fortalt af en pædagog, at jeg skulle komme ind til lederen på hendes kontor, hvor jeg så har siddet i en halv time og er blevet overfuset, siger Tine Veje Klinge Christensen og fortsætter.

- Hvad bildte jeg mig egentlig ind at spørge om det her, for det var faktisk ikke noget problem. Det var mig, der lavede problemet, og jeg havde bare lignet en tordensky, da jeg kom ind. Og alt jeg havde gjort var egentlig bare at spørge, om der var noget galt. For det var sådan, stemningen var.

I sidste uge fortalte Emilie Kristensen, hvordan hun stoppede efter blot halvanden uge som ansat i Skovbrynets Børnehus. Du kan se historien, som også blev bragt i tv her:

Arbejdstilsynet har udstedt påbud til et børnehus i Nyborg. Kommunen kan ikke gribe ind, fordi institutionen er privat.

Lægger ansvaret fra sig

Henning Thygesen har også haft et barn i Skovbrynets Børnehus. Men det stoppede allerede efter to måneder. Han og hans ekskone oplevede mange skiftende voksne, der tog imod datteren, selvom det var aftalt, at det var den samme pædagog, der skulle køre deres dengang etårige datter ind i vuggestuen.

De følte sig utrygge og følte ikke, at deres barn fik opfyldt sine behov og valgte at konfrontere lederen med deres bekymringer.

- Da vi så tager samtalen med lederen, bliver det vendt om til, at det nok er os, der er noget galt med, siger Henning Thygesen.

- Fred være med det, det kunne jo godt være, at det var os, der stillede for høje krav. Det var vores første barn. Men vi kunne mærke mere og mere; lægger du ansvaret fra dig i stedet for? Det var den følelse, vi gik med, fortæller han.

Henning Thygesen har også haft et barn i Skovbrynets Børnehus. Men det stoppede allerede efter to måneder.
Henning Thygesen har også haft et barn i Skovbrynets Børnehus. Men det stoppede allerede efter to måneder.
Foto: Camilla Feldt

Børne- og skolechef tryg ved tilsynet

Nyborg Kommune betaler et tilskud til Skovbrynets Børnehus per barn, men da der er tale om et privat dagtilbud, har kommunen ikke nogen arbejdsgiverpligt, som tilfældet er med de kommunale og selvejende dagtilbud. 

Kommunen har udelukkende mulighed for at handle, hvis det pædagogiske tilsyn giver anledning hertil. Men de har ingen mulighed for at handle på et dårligt arbejdsmiljø i en privat institution. Børne- og skolechef i Nyborg Kommune Lars Kofoed hæfter sig ved, at der netop er ført pædagogisk tilsyn med Skovbrynets Børnehus uden anmærkninger.

- Vi får ikke tilsendt rapporter eller påbud fra Arbejdstilsynet, når det gælder private tilbud. Men vi har lige ført et tilsyn i Skovbrynet som vi afsluttede i sidste uge uden anmærkninger. Men der kan da godt være situationer, hvor et arbejdsmiljø i en virksomhed er så dårligt, at det påvirker kvaliteten af deres opgaver, siger han til TV 2 Fyn.

Se interviewet med børnechef Lars Kofoed herunder.

- Der er en ansvarlig bestyrelse i institutionen, der har ansvaret for det ledelsesmæssige. Vi fører et pædagogisk tilsyn, og har mulighed for at lave både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Så jeg synes sådan set, det er udmærket, man har mulighed for at drive private tilbud. Men jeg kan ikke afvise, at vi kunne finde på at lave flere tilsyn, siger Lars Kofoed og tilføjer:

- Hvis vi får mistanke om, at der er ting i institutionen, der påvirker omsorgen for tilbuddet, går vi selvfølgelig i dialog med en institution. 

Bekymret for børnene

Tine Veje Klinge Christensen valgte at tage sine børn ud af Skovbrynets Børnehus, fordi især den ældste mistrivedes. Og hun er bekymret for de børn, der stadig går i institutionen.

- Jeg er jo bange for, hvordan det går ud over dem i deres hverdag, for jeg har jo set med mine egne øjne, hvordan børn er blevet taget fat i, hvordan børn er blevet overfuset, skældt ud af lederen, og hvordan personalet prøver at skærme dem mod hende og sige, det behøver vi altså ikke at tage her og nu. Fordi hun ikke skal så tæt på.

- Det sætter altså sine spor i et barn. Hvis jeg kigger på mine egne børn, var min datter jo panisk angst for at komme i børnehave. Og det var jo noget af det, der startede det. Hun begyndte at skrige, hvis vi kom til at nævne børnehaven. Selv i weekenden, siger Tine Veje Klinge Christensen.

- Nu faldt dråben

For både Henning Thygesen og Tine Veje Klinge Christensen har Skovbrynets Børnehus ét altoverskyggende problem, leder Ulla Nielsen. For selve institutionen var ikke problemet.

- Vi har i perioder tænkt, nu går det rigtig godt. Men det faldt sjovt nok altid sammen med, at ledelsen var på ferie eller ude af huset, fordi der var en helt anden stemning i huset. Det var det der gjorde, at vi tænkte, nu kan vi lige lidt igen.

- Vi har været ved at trække vores børn ud flere gange. Nu faldt dråben bare, siger Tine Veje Klinge Rasmussen.

Ulla Nielsen har i et skriftligt svar til TV 2 Fyn forklaret, at hun er uenig i, at hun selv udøver krænkende adfærd.

Ulla Nielsen oplyser, at det ikke er tilladt, at voksne overfuser hinanden i børns nærvær, at der er en rigtig god stemning i Skovbrynets Børnehus, og at hun ikke kan genkende Arbejdstilsynets fremstilling af sagen.

Oversigt

    Oversigt