I det fynske folks tjeneste

Nyborg Slot graver: Nybyggeri nærmer sig

Alt, hvad der har arkæologisk interesse, kortlægges, så Nyborg Slot kan bygge nyt, hvor der nu ligger to garnisonsbygninger.

00:14

Nyborg Slot, og dermed Østfyns Museer, er i fuld sving med at gøre klar til en planlagt udbygning med blandt andet ringmur og en nordlig udstillingsbygning.

Arkæologer graver inde i de to garnisonsbygninger, som efter planen skal fjernes for at gøre plads til blandt en bygning i tre etager.

- Vi graver for at finde ud af, hvad der er af arkæologisk interesse. Det ér et fredet fortidsminde så vi kortlægger, hvad der ligger i jorden inden der bygges nyt, fortæller afdelingsleder for Landskab og arkæologi, Claus Frederik Sørensen.

Læs også Det her er ikke bare et hul i jorden: - Det er en sensation

Går det efter planen, vil den første af de to garnisonsbygninger fra 1860 blive revet ned i april, mens bygning nummer to ventes fjernet i 2017.

- Det nye skal respektere og beskytte det, der må ligge inde under det nybyggede. Det bliver ikke, så man kan se det, det bliver dækket af beskyttende lag for eftertiden, siger Claus Frederik Sørensen.

Det er således en kompliceret process, der er i gang. Dertil kommer en høringsfrist, som slutter 17. januar. Indsigelsesfristen sluttede 6. december. Her indkom der en enkelt indsigelse, som Nyborg Kommunes syv medlemmer af teknik- og miljøudvalget har valgt at afvise.

Projektet skal fortolke slottets oprindelige udtryk på en nutidig måde, så gamle og nye bygninger spiller sammen.