Nyborgs folkevalgte besøgte Kina

Nyborg Kommunes Kinaudvalg har været på tur til Kina for at holde snor i igangværende projekter.

Fra madag den 21. april til søndag den 27. april har Nyborg Kommunes Kinaudvalg været i Kina.

Kommunens nye borgmester Kenneth Muhs (V) blev præsenteret for Mr. Wang Yan. Mr. Wang har i august 2013 købt ejendommen Sølyst i Nyborg, og man diskuterede den videre fremdrift af ejendommen.

Udvalget mødte også et ungt par, Mr. Zhu og Mrs. Du, der flytter til Danmark til sommer.

Mrs. Du er ansat i et dansk firma og Mr. Zhu arbejder for CGIG og vil fremover indgå i det daglige samarbejde med Nyborg Kommune om udviklingen af Sølyst.

Kinesisk fødevarefestival i Nyborg

Kinesiserne opfordrede til, at der arrangeres en kinesisk fødevarefestival i Nyborg og en dansk fødevarefestival i Beijing.

Wujin District er i gang med at forberede et delegationsbesøg i Nyborg senere på året, med henblik på samarbejde omkring turisme og miljøprojekter.

Der blev underskrevet en samarbejdsaftale med Huai'an indeholdende samarbejde om besøg af kinesiske turister i Nyborg, pilotprojekt om uddannelse af ældreplejespecialister og biogasprojekt.

Delegationen besøgte et ældreplejecenter, som er et pilotprojekt i Kina.

I forhold til ældreplejedelen arbejdes der fra den danske delegations side konkret videre med formulering af projekt om managementdelen af centret, hvor der er stort behov for input til uddannelse af personale på flere niveauer, organiseringen samt den helt overordnede ledelse af centret.