Politiet ruster sig til giften

Fyns Politi forbereder sig til, at skibe med farligt HCB-affald efter planen kommer til Kommunekemi i Nyborg.

Politiet har været i kontakt med Kommunekemi og beredskabet i Nyborg.

I den forbindelse har de gennemgået Nyborg Kommunes beredskabsplan og Kommunekemis egen plan for håndtering af stoffer der er omfattet af miljøgodkendelsen.

Blandt de ting, Fyns Politi planlægger, er afholdelse af informationsmøder, hvor borgere, interessenter og myndigheder vil blive informeret om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld, oplyser John Jacobsen, chefpolitiinspektør, Fyns Politi.