Projektfirma bag byggeri på fynsk giftgrund bløder

Projektfirmaet Innovater, der har har været i vælten med byggeriet på den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg, er ramt af økonomisk nedtur. Underskud på 59 millioner kroner sidste år.

2023 var et rædsomt år for Innovater A/S, der på Fyn er mest kendt for opførelsen af et nyt centerbyggeri på den såkaldte Lynfrosten-grund.

Selskabet, der netop har offentliggjort sit regnskab for 2023, kom ud af året med et underskud på 59 millioner kroner før skat og har været nødt til at sælge ud af arvesølvet.

Ledelsen kalder underskuddet for "stærkt utilfredsstillende".

Nye reelle ejere i selskabet er ifølge CVR-registret ejendomsselskabet CECN fra København repræsenteret ved Torben Røsler og Frank Mortensen.

Byggeriet i Nyborg har især været i fokus, fordi der er uddelt adskillige påbud fra Arbejdstilsynet på den særkt forurenede grund.

Samtidig har handlende frygtet, at centret ville suge økonomisk kraft ud af butikkerne i Nyborgs historiske bymidte.

Ifølge ledelsesberetningen har Innovater i 2023 været hårdt ramt af de stigende materialepriser og de stigende renter.

Den perfekte storm

- Resultatet skyldes hvad vi betegner som ” den perfekte storm”.  Rentestigninger har betydet, at en række af vores igangværende projekter har måttet nedskrive det forventede overskud. Vi har haft en række større projekter i gang, og de stærkt stigende renter gnaver betydeligt af projekternes overskud. På trods af disse markante nedskrivninger på igangværende projekter, så er det positivt, at Innovater alene har to projekter, der påfører os direkte underskud, hedder det i ledelsesberetningen.

Det er blandt andet forureningssager i tre af de igangværende projekter, der har påført firmaet ekstraudgifter.

-  Vi kan ikke som bygherre fraskrive os ansvaret for eventuelle forureninger overfor totalentreprenørerne. Når vores undersøgelser ikke påviser alle problemerne, som dukker op i byggeprocessen, så er det alene Innovater, der må betale disse meromkostninger, og desværre også den ekstra tid som håndtering af problemerne medfører. Endeligt har vi efterprøvet værdierne af projekterne i vores pipeline, og vi har konstateret, at med gældende byggepriser og renteniveau er visse projekter ikke rentable, hedder det.

Butikker i det nye center

Selskabet er også fortsat ramt af en konkurs i Tingbjerg fra 2022, der er blevet forsinket med betydelige større renteudgifter til følge.

Om de nye ejere oplyses det, at der igennem en længere periode har været forhandlet om ændringer i ejerkredsen. 

I maj 2024 faldt handlen på plads og medfører, at 50 procent af selskabet er overdraget til nye ejere. 

I den forbindelse sker der ligeledes en kapitaltilførsel i selskabet, ligesom de nye medejere tilfører projektkapital i form af ansvarlige lån.

Inden kapitaltilførslen havde Innovater en egenkapital på 63 millioner kroner.

- Finansieringskilderne har siden ultimo 2022 og frem til i dag fået stadigt stigende krav fra Finanstilsynet omkring ejendomsbranchen. Det betyder, at Innovater i 2024 og frem også har fokus på likviditet og fremskaffelse af finansiering til gennemførsel af projekterne. Det vil formentlig ske i samarbejde med investorer i langt højere grad end tidligere, og formentlig på nye måder, hedder det i ledelsesberetningen.

Sikkerhed i Nyborg

Innovater oplyser i regnskabet, at projektet i Nyborg er solgt til en stærk investor, og byggeriet forløber planmæssigt og forventer at stå færdigt ultimo 2024. 

Oversigt

    Oversigt