Strandvilla må ikke rives ned

Politikerne i Nyborg vil sikre en gammel, herskabelig strandvilla for fremtiden.

Ejerne af Strandvillaen Margrethevej 16 i Nyborg har planer om at rive huset ned og at udstykke grunden i tre parceller.

Nu siger teknik og miljøudvalget nej. Politikerne er enige om, at villaen rummer store historiske værdier for by og landskabskulturen i området. Det skriver Fyens Stifstidende.

Beslutningen er truffet af et enigt udvalg, som på baggrund af en tilstandsrapport i øvrigt konstaterer at ejendommen er i god stand.

Ejerne af villaen er i følge utilfredse med afslaget, og vil nu afvente en skriftlig begrundelse fra kommunen, inden de tager stilling til hvad der videre skal ske i sagen.