I det fynske folks tjeneste

Sygefraværet i Nyborg Kommune falder kraftigt

I 2007 fastsatte Økonomiudvalget målsætningen om at nedbringe det samlede sygefravær på kommunens arbejdspladser med 20 % i perioden 2007 til 2015.

Nyborg Kommune arbejder på at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte

Nyborg Kommune er allerede godt på vej mod denne målsætning. Den endelige opgørelse for 2010 viser, at faldet per fuldtidsansatte nu er på 15 % svarende til et fald på 2,4 dag pr. ansat.

Faldet er resultatet af flere igangværende indsatser i de forskellige afdelinger.

Pleje- og Omsorgsafdelingen er i samarbejde med Sundhedsafdelingen i gang med at uddanne sundhedsambassadører, der skal hjælpe sine kolleger med at sætte fokus på kost, motion og sundhed.

Kommunens daginstitutioner er med i projektet "Sundhed i børneinstitutioner", der har fokus på rengøring og hygiejne for at mindske smittespredning, mens dagplejen har gennemført et projekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden med fokus på forebyggelse, sundhed og trivsel.

Især projekterne på børneområdet har givet pote. Sygefraværet i dagplejen og på daginstitutionerne er faldet med hele 27,5 % fra 2009 - 2010.

Nyborg Kommune vil fortsat have stor fokus på at nedbringe sygefraværet, og med de mange indsatser, der rundt om i kommunens afdelinger, er målet om de 20 % i 2015 ikke langt væk.