I det fynske folks tjeneste

34 nye medarbejdere i Odense skal skaffe ledige i job

Odense Byråd vedtog onsdag aften to investeringsprojekter, der skal være med til at nedbringe ledigheden i Odense Kommune.

Foto: Michael Bothager/Scanpix/arkiv

Odense Kommune har den næsthøjeste ledighed blandt alle landets kommuner. Næsten 6.000 odenseanere står udenfor arbejdsmarkedet, og det svarer til en ledighedsprocent på 6,4.

Odense Byråd har på den baggrund vedtaget to investeringsprojekter. En tidlig og intensiveret indsats med jobrettede samtaler over for ledige, og virksomhedsrettet indsats.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har udarbejdet projekterne, og de flugter med anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense.

- Nu har vi eksperternes dom, og vi ved, hvad der virker. Derfor er jeg også glad for, at Odense Byråd nu endelig har vedtaget de investeringsforslag, som Beskæftigelses- og Socialudvalget har presset på for så længe, siger rådmand Steen Møller (K).

Odense Byråd vedtog i oktober 2016 at afsætte i alt 50 millioner kroner til beskæftigelsesrettede initiativer. De to projekter, der netop er vedtaget, vil koste i alt 17 millioner kroner frem til og med 2018.

- Som Carsten Koch sagde ved fremlæggelsen af de seks anbefalinger, skal vi bruge alle instrumenter i værktøjskassen, og vi skal bruge dem Big Time. Når kommuner med lav ledighed bruger én krone på beskæftigelsesområdet, skal vi her i Odense bruge to kroner. Derfor er jeg naturligvis tilfreds med dagens beslutning, der er et første og vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er langt fra i mål, siger rådmand Steen Møller (K).

De 34 nye medarbejdere vil være klar til at gå i gang allerede fra 1. juni.

De to investeringsprojekter fordeler sig på to konkrete områder:

1)    En tidlig og intensiveret indsats med jobrettede samtaler over for ledige, der har været uden arbejde i mellem 5 og 26 uger. Formålet er at få dem hurtigere ind på arbejdsmarkedet igen, så ledigheden ikke bider sig fast som et blivende problem. Al evidens på området viser, at det har en markant effekt.

2)    En virksomhedsrettet indsats, der skal koble de ledige med det stigende antal ubesatte stillinger i den private sektor. Med andre ord skal der være en håndholdt kobling mellem, hvad virksomhederne efterspørger, og hvilke kompetencer de ledige har. Her er CV'et et helt centralt redskab, og det skal i højere grad være finpudset og brancherettet for den enkelte, så det bliver et brugbart værktøj for både den ledige og for virksomhederne.
Kilde: Odense Kommune